Control de Gestió i Reporting

Espanyol
7 mesos
10 de novembre de 2020
Temps parcial
+ 5 anys
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes

El programa Control de Gestió i Reporting t'aportarà les eines necessàries per abordar amb èxit els nous reptes als quals s'enfronta el Controller del futur. Del Controller financer al Controller de negoci (Business Controller).

Control de Gestión - Visión

Control de Gestió amb una Visió Polièdrica i Transversal
Et dotarà de les eines necessàries perquè puguis aportar una visió des de diverses perspectives, no només la financera, i integrada amb tots els departaments funcionals de la teva empresa.

El Controller como periscopio de la dirección general

El Controller com a periscopi de la direcció general
Converteix a controller en un soci estratègic per a la resta de responsables de l'organització.

Del Controller Financiero al Business Controller

Del Controller Financer al Controller de Negoci (Business Controller)
Podràs afrontar els reptes futurs que afecten el controller.

Un programa completamente adecuado al mercado laboral actual

Un programa completament adequat al mercat laboral actual
El seu disseny és el resultat de l'anàlisi de més d'un centenar d'ofertes de treball en llocs de controller i després entrevistar-nos amb alts directius d'empreses pel que fa a les competències que ha d'aportar la futura posició de controller.

El que el programa Control de Gestió i Reporting et permetrà fer...

Aquest programa està orientat a formar, no només per la posició de controller financer, sinó que també per realitzar la funció del controller de negoci (Business Controller), amb les implicacions pel que fa a coneixement profund del negoci que comporta aquesta evolució del lloc del controller . En culminar el programa estaràs capacitat per:

 • Seleccionar criteris per analitzar i millorar la gestió de divisions, unitats de negoci o línies de producte.

 • Recollir i analitzar, tant informació financera com no financera, rellevant per a la gestió de l'empresa des d'una perspectiva de creació de valor.

 • Identificar les activitats i riscos a què està sotmesa la companyia (check list de riscos) amb l'objectiu de dissenyar indicadors "a mida" de l'empresa.

 • Participar en el procés d'avaluació i selecció d'inversions que generin valor per a la companyia.

 • Utilitzar els mapes estratègics i el quadre de comandament integral de manera que el controller participi en el disseny i desplegament de l'estratègia de l'empresa.

 • Desenvolupar les habilitats personals més importants per a l'exercici del rol de controller de manera efectiva.

Demanar més informació

Següent

El Nostre Partner

GCCI - CCA Certificate

Fruit de l'acord de col·laboració entre EADA i el Global Chartered Controller Institute (GCCI), el Programa de Control de Gestió i Reporting juntament amb una formació complementària, et preparen per a la consecució de la prestigiosa certificació CCA® (Chartered Controller Analyst). Aquesta certificació acredita els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar amb èxit la posició del Controller del futur.

Perfil del participante

25%
Controller Serveis
20%
Adjunt a Direcció Financera
10%
Auditor intern i extern
5%
Ingeniers industrials
20%
Controller Industrial
20%
Controller Comercial

Edat mitjana: 34

Sector:

20%
Salut i Farmacèutic
25%
Industrial i Automoció
30%
Consum i Retail
20%
Serveis i TI
5%
Administració publica

Mida:

15%
Multinacional
20%
Gran empresa
35%
Mitjana empresa
25%
Petita empresa
5%
Startup

Estructura

estructura

Mensaje del nuevo decano
de EADA Business School

a nuestros candidatos de
programas de Executive Education

Conoce al director del programa

Xavier Sánchez

Xavier Sánchez

Director del programa Control de Gestió i Reporting i Professor Associat.
Director Financer en una empresa del sector de la Construcció.
Membre IEAF (Institut Espanyol d'Analistes Financers)
Llicenciat en ADE, diplomat en empresarials, MBA i Executive Finance Master ESADE
Certificat CEVE (Expert en valoració d'empreses) pel IEAF

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Següent

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a becas (2020)

Per programes amb inicis a la tardor de 2020

Per a candidatures presentades abans del 31/07/2020 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 5.900€

Opcions de Financiació

Una inversió, de la qual esperes un gran retorn, mereix un gran finançament

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofereix condicions de finançament als nostres participants a un baix interès en funció del temps a finançar. En no haver entitats bancàries intermediàries, el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

 

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Format
Horaris
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
10 de novembre de 2020
Experiència
Durada
7 mesos