Metodologia

Aprendre fent

EADA ha desenvolupat un model pedagògic propi que es fonamenta en l'aprenentatge actiu i pràctic per part del participant. És la metodologia basada en el concepte “aprendre fent” i no en el tradicional “aprendre escoltant”. Aquesta metodologia respon a la demanda creixent per part de les empreses de professionals que disposin de competències tan importants com la capacitat de reflexionar i actuar davant el canvi, la versatilitat per treballar en equips multifuncionals i la capacitat d'adaptació als reptes que planteja un entorn global. Aquestes competències es desenvolupen a EADA a través del mètode del cas, projectes de negoci, simulacions de negocis, anàlisis i grups de discussió i treball en equip. Els participants han de resoldre situacions reals de l'empresa, pensar com a directius i prendre decisions estratègiques.

  • Participación
  • Learning by doing
  • Coaching
  • Neurotraining Lab
  • Outdoor training
  • Leadership
  • Outdoor training