Investigació aplicada

La recerca, el desenvolupament i la innovació a EADA

La investigació es considera un aspecte clau tant per a la fidelització dels nostres participants i principals stakeholders com per al nostre posicionament en un mercat cada cop més competitiu. Cada departament acadèmic fa la seva contribució a la producció intel·lectual d'EADA, publicant en diferents mitjans.

El nostre compromís amb el món corporatiu és un estímul per a investigar els temes més rellevants. Els nostres centres d'investigació reflecteixen el repte institucional de promocionar els temes de més interès per a les nostres empreses client.

img

Centres líders en R+D aplicats a l’empresa

Coaching Centre

Com aconseguim el màxim rendiment de l'equip per potenciar el desenvolupament i la consecució dels objectius?

Centre d'Emprenedors

Promoure, potenciar i desenvolupar actituds, capacitats, habilitats i activitats emprenedores, en la doble vessant de activitats promotores de projectes i inversores en projectes.

NeuroTraining Lab

Únic a Europa

Els noves tècniques aplicades a la neurociència, com ajuden a desenvolupar els competències socials i emocionals?