Investigació aplicada

La recerca, el desenvolupament i la innovació a EADA

La investigació es considera un aspecte clau tant per a la fidelització dels nostres participants i principals stakeholders com per al nostre posicionament en un mercat cada cop més competitiu. Cada departament acadèmic fa la seva contribució a la producció intel·lectual d'EADA, publicant en diferents mitjans.

El nostre compromís amb el món corporatiu és un estímul per a investigar els temes més rellevants. Els nostres centres d'investigació reflecteixen el repte institucional de promocionar els temes de més interès per a les nostres empreses client.

img

Centres líders en R+D aplicats a l’empresa

Actualment existeixen el Global Innovation Management Centre, el Retail Management Centre, el NeuroTraininLab, Coaching Competency Centre, l’ Entrepreneurship Centre i el Centre de Corporate Sustainability Impact., tots ells dedicats a donar resposta a necessitats actuals del món corporatiu:

NeuroTraining Lab

Únic a Europa

Els noves tècniques aplicades a la neurociència, com ajuden a desenvolupar els competències socials i emocionals?

Global Innovation Management Centre (GIMCE)

Com incorporar la innovació en el dia a dia de l'organització i com convertir les idees en negoci?

Retail Leadership Centre

Primer centre de retail a Espanya

Com relacionem els nous insights en comportament de compra amb les idees de comerç minorista més avanços?

Coaching Centre

Com aconseguim el màxim rendiment de l'equip per potenciar el desenvolupament i la consecució dels objectius?

Corporate Sustainability Centre

Es pot calcular el ROI de les mesures a adoptar per definir les millors estratègies de responsabilitat social corporativa?

Centre d'Emprenedors

Promoure, potenciar i desenvolupar actituds, capacitats, habilitats i activitats emprenedores, en la doble vessant de activitats promotores de projectes i inversores en projectes.