Campus Aragó - Campus 1 a Barcelona

Al cor de Barcelona, el Campus Aragó - Campus 1 és el Campus principal d'EADA en el que tenen lloc programes, activitats formatives, esdeveniments i trobades.

Campus Barcelona Aragó - Campus 1

Remodelat completament el 2019, es tracta d'un edifici intel·ligent i avantguardista de 8 plantes i 4.500 m2, en el que la funcionalitat, la transformació tecnològica i l'eficiència energètica han estat elements clau en la seva remodelació. Les seves aules, sales i auditori estan equipats amb innovadores eines tecnològiques i digitals per assegurar una experiència formativa d'alta qualitat a tots els canals: presencial, online i híbrid.

Següent

Organització i capacitat:

Ágora
 • 8 plantes i 2 addicionals (soterrani 1 i 2)
 • Terrassa
 • Acull a: Equip acadèmic, Direcció General, Fundraising, Direcció de Programes, Àgora, Knowledge & Information Centre, Servei de reprografia, Restauració i vending autoservei, magatzems diversos, EADA Rooms (online programmes), Aules i sales de treball.
 • Capacitat de l'edifici: 950 persones
 • Espais destinats a la formació: 32 aules (incloent-hi les sales d'estudi i les sales de coaching i tutories)
 • Aules: 20 (550 persones)
 • Sales d’estudi: 6 (130 persones)
 • Sales de coaching i tutories: 6 (25 persones)
 • Auditori: 1 (100 persones)
 • Knowledge & Information Centre: 1 (40 persones)
 • Serveis de reprografia
 • Espai de restauració autoservei: 1 (100 persones)
 • Magatzems diversos

Sostenibilitat i estalvi energètic:

Sostenibilidad y ahorro energético

Per aprofitar els recursos naturals de l'entorn, l'edifici compta amb els principis bàsics de l'arquitectura sostenible i l'ecodisseny:

 • Sistemes passius d'aïllament tèrmic i de protecció solar amb el consegüent estalvi energètic.
 • L'orientació solar de l'edifici permet distribuir els usos convenientment a les façanes nord i sud controlant-ne el coeficient de forma.
 • Il·luminació i ventilació natural als espais interiors, tant a les aules com a la zona administrativa i dels serveis complementaris.
 • Sistemes d'alta eficiència energètica en l'escalfament de l'aigua, el condicionament tèrmic, higiènic i lumínic gràcies als quals hi ha una reducció de la petjada ecològica i l'estalvi energètic de les instal·lacions.
Següent

Nuestra fachada

La nostra façana

El plantejament principal de la façana es basa en dos aspectes fonamentals: la il·luminació natural des de l'exterior cap a l'interior i la inserció d'elements de control solar passiu que regulen el confort interior alhora que caracteritzen la imatge del conjunt.

La façana està realitzada amb una primera pell (muntatge a la mateixa posició on hi havia la primera façana que conserva un encintat perimetral de pedra natural similar a l'existent, mentre que els espais habitables s'obren per captar el màxim d'il·luminació natural amb una façana de vidre modulat), i una segona pell, que permet l'ús de les instal·lacions en hores d'alta incidència solar mitjançant làmines verticals de vidre esgrafiades i de diferents posicions que ajuden a integrar l'edifici a l'entorn més proper.

Hem construït un edifici intel·ligent i sostenible on els participants gaudeixen d'espais més amplis, amb millores acústiques -fonoabsorbència a les aules i climatització silenciosa-, adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i on la transformació tecnològica i l'eficiència energètica van ser elements addicionals i fonamentals en el seu disseny i la construcció.

Següent

Campus equipat tecnològicament

Campus equipat tecnològicament

Amb la intenció d'assegurar una formació i experiència d'alta qualitat a tots els canals formatius (presencial, híbrid i online), el Campus i les seves aules compten amb eines tecnològiques i digitals, entre les quals destaquen:

 • Connexió a internet d'alta capacitat i fiabilitat als Campus EADA. Excel·lència en connectivitat
 • Aules amb seguiment automatitzat del professor, aula i participants.
 • Pissarres interactives
 • Pantalles interactives i de gran format
 • Sistema de micròfons col·laboratius i altaveus
 • Integració amb Zoom

* Les eines i funcions tecnològiques varien en funció de l’aula i programa.

Següent
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11