Programas | EADA Web Oficial

Programes

Selector de programes

Idiomes
English
Durada
10 months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
+ 3 years
Preu
36,000€
Idiomes
English
Durada
21 months (8 modules, 40 days)
Format
Part time
Inici
October 2017
Experiència
+ 5 years
Preu
45.000€
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
8 de Març de 2018
Horaris
Divendres tarda y Dissabtes matí alterns
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
English
Durada
12 Months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
0 - 3 years
Preu
22,000€
Idiomes
English
Durada
10 Months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
0 - 3 years
Preu
19,800€
Idiomes
English
Durada
10 Months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
0 - 3 years
Preu
21.000€
Idiomes
English
Durada
12 Months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
0 - 3 years
Preu
17,900€
Idiomes
English
Durada
12 months
Format
Full time
Inici
September
Experiència
0 - 3 years
Preu
20,000€
Idiomes
Español
Durada
24 meses
Format
Semipresencial
Inici
octubre
Experiència
+2 años
Preu
25.000€
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
setembre
Experiència
+ 5 anys
Preu
36.000€
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
12 mesos
Format
Temps complet
Inici
septiembre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
19.800 €
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 meses
Format
Temps complet
Inici
septiembre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
18.800 €