Temps parcial

Idiomes
Espanyol
Format
Temps parcial
Inici
24 octubre 2019
Horaris
Dj 18h-22h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 de març de 2021
Horaris
Dilluns i dimecres
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
27 novembre 2020/ 19 de març 2021
Horaris
Dimarts tarda
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
19/03/2021
Horaris
Dilluns alterns de 18h a 22h
Divendres de 16h a 22h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
15 de març de 2021
Horaris
Dilluns i dimecres
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
31 de Gener de 2020
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
5 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre 2021
Horaris
Dimarts de 18h a 22h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
10 sessions - (40h)
Format
Temps parcial
Inici
10 de octubre de 2019
Experiència
3 - 5 anys
Preu
1.890€
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sessions (12h)
Format
Temps parcial
Inici
14 de Febrer de 2019
Experiència
+ 5 anys
Preu
690€
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Octubre 2021
Horaris
dilluns i dimecres de 18h a 22h
Experiència
0 - 3 anys