Temps parcial

Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
2 d'abril 2023
Horaris
Dimarts tarda de 18h a 21.30h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
15 mesos
Format
Temps parcial
Inici
29 de febrer de 2024
Horaris
Divendres de 16h a 21:30h
Dissabtes de 9:30 a 13h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
5 setmanes
Format
Temps parcial
Inici
23 de febrer de 2024
Horaris
Divendres de 17:15-20:45h, Dissabtes en línia 9:15-12:45h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
14 d'octubre 2024
Horaris
dilluns i dimecres de 18h a 21.30h
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
7 de març de 2024
Horaris
Dijous de 17h a 20h30
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
12 de novembre de 2024
Horaris
dimarts de 18h a 21.30h y 1 dissabte al mes de 9h a 13h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
18 d' abril de 2024
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
12 d'abril 2024
Horaris
Divendres tarda
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Febrer de 2025
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
12 mesos
Format
Temps parcial
Inici
28 d'octubre de 2024
Experiència
3 - 5 anys
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)