Temps parcial

Idiomes
Espanyol
Format
Temps parcial
Inici
19 d'octubre de 2021
Horaris
Dimarts i dijous de 18h a 22h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
26 de novembre 2021
Horaris
Dimarts tarda de 18h a 21.30h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
19/03/2021
Horaris
Dilluns alterns de 18h a 22h
Divendres de 16h a 22h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
1 d'Octubre de 2021
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
5 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre 2021
Horaris
Dimarts de 18h a 21.30h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
10 sessions - (40h)
Format
Temps parcial
Inici
10 de octubre de 2019
Experiència
3 - 5 anys
Preu
1.890€
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
15 d'octubre de 2021
Horaris
dilluns i dimecres de 18h a 21.30h
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
22 d'octubre 2021
Horaris
divendres de 17h a 20.30h i dissabtes de 9.30h a 13h
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
3 de març de 2022
Horaris
Dijous de 17h a 21h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre de 2021
Horaris
dimarts de 18h a 21.30h y 1 dissabte al mes de 9h a 13h
Experiència
+ 5 anys