Departaments

Rol del departament

Els departaments acadèmics tenen com a responsabilitat garantir la qualitat i disponibilitat del personal acadèmic que imparteix els cursos i programes que s'ofereixen a EADA, així com promoure i implementar les accions necessàries per garantir el rigor acadèmic i la rellevància dels programes, tant en termes de professorat (selecció, formació, reclutament, etc.) com de contingut (selecció, creació, millora, etc.)

Els departaments també promouen la recerca dins de la seva disciplina acadèmica i, sobretot, la creació de grups i xarxes d'investigació amb massa crítica. EADA té el convenciment que la investigació d'alta qualitat (tant acadèmica com aplicada) contribueix de manera molt significativa a l'ensenyament d'excel·lència, mitjançant l'actualització del professorat investigador sobre els últims desenvolupaments en el seu camp, així com el desenvolupament de programes basats en la investigació, de gran valor afegit especialment per a executius i empreses.

Departamentos