Organització

Som una institució independent i sense ànim de lucre, fundada a Barcelona el 1957. Creiem en unes organitzacions i empreses més humanistes.

Ens dediquem a la formació i desenvolupament de les persones i al seu perfeccionament professional

Milers de participants ens han confiat la seva formació, demostrant que EADA és una de les escoles de negocis més innovadores i prestigioses d'Europa. EADA ha capacitat als participants d'arreu de món amb una visió global, però a prop de les necessitats de la comunitat local.

Fundación EADA

Fundació EADA

La Fundació Privada Universitària EADA és una institució sense ànim de lucre creada a Barcelona el...

International Advisory Board

International Advisory Board

El paper institucional de l'IAB és ajudar el Patronat en totes aquelles qüestions relacionades amb el...

Comité de Dirección

Comité de Direcció

Els membres de Comitè de Direcció d'EADA Business School Barcelona són...

Transparencia

Transparència

Pots consultar la normativa, memòria d'activitats i memòria econòmica...

Transparencia

Transparencia

Puedes consultar la normativa, memoria de actividades y memoria económica...

Secretaría Académica

Secretaria Acadèmica

Secretaria Virtual perquè totes les teves gestions acadèmiques puguin ser realitzades online...

Trabaja en EADA

Treballa a EADA

Som una institució formada per professionals procedents de diferents països que contribueixen amb...

Colabora con EADA

Colabora amb EADA

Des de l'any 1957, EADA Business School ofereix a el món de l'empresa programes de formació, investigació i...