Secretaria acadèmica

A EADA sabem que el teu temps és limitat i la necessitat que tens de fer-ne d’ell una bona inversió. Per això, hem ideat el sistema de Secretaria Virtual perquè totes les teves gestions acadèmiques puguin ser realitzades online.

Sol·licita la teva documentació seguint les instruccions que trobaràs en els formularis que es mostren al Menú.

Certificats acadèmics

Certificat d'Assistència

Cost: 15 €

El Certificat Acadèmic d'Assistència, que pots sol·licitar a la Secretaria Virtual, informa sobre les dates d'inici i finalització i sobre el nombre d'hores lectives del programa cursat a EADA.

Certificació Acadèmica Personal (qualificacions)

Cost: 15 €

La Certificació Acadèmica Personal, que pots sol·licitar a la Secretaria Virtual, informa sobre les assignatures, les qualificacions, la nota final del programa, les dates d'inici i finalització i el nombre total d'hores lectives del programa cursat a EADA.

Certificat de Matriculació

Cost: gratuït

El Certificat Acadèmic de Matriculació, que pots sol·licitar a la Secretaria Virtual, indica les dates d'inici i finalització i el nombre d'hores lectives del programa cursat a EADA.

Títols que atorga EADA

Certificat d'Assistència

És el document acreditatiu oficial d'EADA, que la Secretaria Acadèmica lliura als participants.

Certificat d'Assistència i Aprofitament

És el document acreditatiu oficial d'EADA, que la Secretaria Acadèmica lliura als participants en programes de menys de 90 hores lectives.

Diploma

És el document acreditatiu oficial d'EADA, que la Secretaria Acadèmica atorga als participants en programes de més de 90 hores lectives.

Els diplomes es lliuren un cop l'any durant la celebració de la Cerimònia d'Inauguració de l'Any Acadèmic d'EADA. La Secretaria Acadèmica envia per correu certificat (als domicilis de fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya) tots els diplomes que no són recollits aquest dia.

Validació del diploma de EADA per als participants estrangers

L'ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE 19 abril 1990) estableix que els documents acadèmics que no tenen caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional poden ser legitimats per via notarial.

Per a la legitimació d'aquests diplomes, signats pel director general i el director del programa corresponent, la persona interessada haurà de seguir els passos següents:

  • Sol·licitar a l'ambaixada del seu país els requisits necessaris per a la validació del diploma.
  • Amb el diploma, dirigir-se a la notaria d'EADA, que té reconegudes les nostres signatures:
    NOTARÍA
    José Angel Ruiz Prado
    Pg de Gracia, 37-1º-1ª - Barcelona
    Tel: 932 153 72

Duplicat de Diploma per deteriorament o pèrdua

Cost: 95 €

El Diploma és el document acreditatiu oficial d'EADA, que la Secretaria Acadèmica lliura als participants en programes de més de 90 hores lectives.