EADA Virtual Campus

EADA Virtual Campus

EADA Virtual Campus

A l'EADA Virtual Campus, el participant disposa d'un entorn virtual amb accés a una selecció de recursos especialitzats (vídeos, notes tècniques, articles, ebooks, etc.), així com activitats i tests de consolidació de conceptes, per garantir una correcta preparació de les sessions presencials. A través de l'Aula Virtual, l'equip docent propicia espais de debat en format asíncron, en els quals s'estimula el pensament crític i la posada en comú d'experiències. D'aquesta manera facilita la construcció de nou coneixement per part del participant, dirigit a donar respostes a les problemàtiques empresarials actuals. Al mateix temps, gràcies a l'ús d'eines col·laboratives per al treball en equips virtuals, es potencia el desenvolupament de competències digitals que li ajudaran en el seu entorn professional.

Accedir al Campus Virtual