Avís legal

La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), d'ara en endavant EADA, està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 43 del Registre. Tots els drets reservats.


LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
EADA com a responsable del lloc web web www.eada.edu, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
EADA  es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d’EADA

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Fundació Privada Universitària EADA
CIF ESG08902645
Carrer d'Aragó 204
Barcelona (Espanya)
CP 08011
Telf: (+34) 934 520 844 - Fax (+34) 933 237 317
e-mail: info@eada.edu
Registre número 43 de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya
Nom dels dominis: www.eada.edu.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de les pàgines web www.eada.edu, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents  elements aquí continguts són titularitat d'EADA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització de les pàgines web www.eada.edu, que EADA posa de manera gratuïta a disposició dels usuaris d'Internet, empreses associades d'EADA, socis d'EADAAlumni i col·laboradors. L'accés a aquestes pàgines web implica la seva acceptació sense reserves als presents termes i condicions d'ús. La utilització de determinats serveis oferts en aquestes pàgines web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades simplement per l'ús d'aquests serveis.
S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de les pàgines web només i tant sols si concorren les següents condicions:

  1. Que sigui compatible amb les finalitats de les pàgines web www.eada.edu.
  2. Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  3. Que cap dels continguts relacionats amb aquestes pàgines web siguin modificats de cap manera.
  4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquestes pàgines web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta d'imatges que l'acompanyen.

EADA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web, de la configuració i presentació de les mateixes i de les condicions d'accés.
EADA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a les pàgines  web assenyalades, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que esmerçarà els seus millors esforços per a evitar-les, esmenar-los o actualitzar-los.
 
Tant l'accés a aquestes pàgines web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda a les mateixes és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. EADA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. EADA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de les pàgines web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
EADA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència a les pàgines web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en les mateixes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu.
EADA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada "EADA". Pel que fa a les citacions de productes i serveis de tercers, EADA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant que la simple menció o aparició en les pàgines web suposi l'existència de drets o responsabilitat alguna d'EADA sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d'EADA.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes pàgines web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'EADA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

EADA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
Ús de Cookies
Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes. Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Política d'enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que EADA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.
En tot cas, EADA procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
EADA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web d’ EADA.
No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, EADA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.
 
4. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.