Últimes publicacions

Nuevas tecnologías, cambios organizativos y trabajo: Una visión multidisciplinar

Josep Moreno i Gené. -

Capítol de Jordi Assens i Joan BoadaEl impacto del cambio tecnológico en el empleo, la importancia de la cultura organizativa

La present monografia té per objectiu contribuir al ric debat ja existent sobre l'impacte que la implantació de les noves tecnologies ha tingut, està tenint i continuarà tenint en el futur de les relacions laborals i, per extensió, en la disciplina del Dret del Treball i de la Seguretat Social a la qual, almenys de moment, encara li correspon regular-les majoritàriament. Amb aquest objectiu, en primer lloc, es duu a terme una delimitació i quantificació d'aquest fenomen, amb especial atenció a la proliferació del treball a distància i al treball en plataformes digitals que ha tingut lloc en els últims anys. En segon lloc, es procedeix a identificar les principals…

Comprar ara

Traité du Management Socio-Économique : Théorie et Pratiques

Henri Savall i Véronique Zardet -

Capítulo d'en Bruno Cohainer i CR BakerOrganizational theory early developments: locating the seeds of Socio-Economic Approach to Management (SEAM)

Utilitzant un enfocament històric de la teoria de l'organització, el propòsit d'aquest capítol és proporcionar evidències que les llavors de l'Enfocament Socioeconòmic del Management (SEAM) es van establir des del treball sobre la motivació en el lloc de treball de l'Escola de Relacions Humanes en el 1920. L'objectiu principal d'aquest capítol és mostrar que el SEAM contribueix a abordar el problema de la conciliació dels aspectes socials i econòmics de la gestió empresarial que l'Escola de Relacions Humanes no va abordar adequadament i que posteriorment va ser criticada per...

Comprar ara

Sustainable and Green Supply Chains and Logistics Case Study Collection

Dr Ozlem Bak -

Capítol de Desirée KnoppenConnecting supply and demand markets in a circular economy: The case of Saica

Aquest capítol desenvolupa el cas de Saica, una empresa que converteix un nombre creixent de diferents corrents de residus en matèria primera per a una sèrie de cadenes de subministrament. Per a cada nou flux de residus, Saica ha d'invertir en nova tecnologia i processos, i ponderar els interessos o objeccions potencials de les parts interessades implicades. Aquest cas té com a objectiu descriure com la decisió de Saica d'invertir en una tecnologia per recuperar el valor dels productes orgànics envasats caducats (EPOP) depèn de l'agenda i els objectius de les parts interessades dels mercats de subministrament, mercats de demanda i el govern.

Comprar ara

Buddhist and Taoist Systems Thinking. The Natural Path to Sustainable Transformation

Josep M. Coll -

El pensament dels sistemes budistes i taoistes explora una nova concepció radical del negoci i la gestió. Es basa en la reconnexió dels humans amb la naturalesa com el nou avantatge competitiu per a les organitzacions i empresaris que aspiren a regenerar l'economia i conduir un impacte positiu en el planeta, en el context de l'antropocè. Avui dia, les organitzacions lluiten per trobar un equilibri entre la maximització dels beneficis i la generació de valor per a les seves parts interessades, el medi ambient i la societat en general. Això passa en un canvi paradigmàtic caracteritzat per nivells sense...

 

Comprar ara

Tétranormalisation: profusion des normes et développement des entreprises

Henri Savall i Véronique Zardet -

Capítol de Bruno Cohanier i CR Baker | Thésée et Michelin: comment les organisations naviguent dans le labyrinthe de la tétranormalisation

La tetranormalización planteja la qüestió de la integració constructiva dels estàndards dins d'una empresa o organització, fent possible preservar la seva capacitat de supervivència i desenvolupament. L'objectiu és comprendre l'entorn regulador i normatiu per a conduir-lo de manera proactiva, posar en comú habilitats, experiències innovadores i identificar els impactes de la gestió socioeconòmica innovadora. Aquest llibre emfatitza les reflexions més recents destacant la gestió d'estàndards amb la intenció de desenvolupar una responsabilitat social empresarial sostenible. La 33a edició del Simposi…

Comprar ara

The Routledge Companion to Innovation Management

Jin Chen, Alexander Brem, Eric Viardot i Poh Kam Wong -

La innovació contribueix a la competitivitat empresarial, el rendiment econòmic i la sostenibilitat mediambiental. En l'era d'Internet, la intel·ligència de la innovació es transfereix a través de les fronteres i les llengües a un ritme sense precedents, però la capacitat de beneficiar-se d'ella sembla ser més divergent entre les diferents empreses i països.
La quantitat en què una organització pot beneficiar-se de la innovació depèn en gran manera de com es gestioni la innovación. Així, hi ha un augment discernible de l'interès en l'estudi de la innovación…

Comprar ara

Free Brain. Estrategias inteligentes para liberar tu creatividad

Franc Ponti, Moira Bortagaray i Aldana Abele Altamira -

Aquest llibre ens explica com tornar a creure en les nostres capacitats creatives i recuperar les bones sensacions que mai hauríem d'haver perdut. Recolzat en els més recents descobriments en neurociències, exposa les bases de l'actitud creativa i proposa estimulants exercicis per a desbloquejar el nostre potencial creatiu.
A més, el llibre posa al descobert els secrets per a una alimentació que cuidi el nostre cervell, un dels motors de la creativitat i la innovació, i fa un recorregut per diverses tècniques i eines de ioga, visualització i meditació, l'impacte de la qual en la creativitat ha estat comprovat científicament.

Comprar ara

Evidence-based initiatives for organisational change and development

Robert G. Hamlin, Andrea D. Ellinger i Jenni Jones -

Capítol de Nicholas Clarke i M Higgins | Employee participation in change programs

Aquest capítol té com a objectiu ajudar els responsables d'implementar el canvi a pensar més sobre com es duu a terme la participació o involucrament dels empleats durant el procés de canvi. El capítol comença proporcionant una descripció general de les explicacions teòriques de per què és important la participació dels empleats en la gestió del canvi.
Després, els autors examinen la naturalesa de la participació dels empleats en tres organitzacions...

Comprar ara

Relational Leadership: Theory, Practice and Development

Nicholas Clarke -

Aquest llibre presenta als lectors les recerques més actualitzades en aquesta àrea i les diferents perspectives teòriques que poden ajudar-nos a comprendre millor el lideratge com un fenomen relacional. S'analitzen les característiques importants de les relacions de lideratge efectives, com la confiança, el respecte i la reciprocitat, centrant-se en com es desenvolupen i com produeixen efectes de lideratge. Les formes específiques de lideratge relacional, com el lideratge compartit, el lideratge responsable, el lideratge d'equips globals i el lideratge complex, s'aborden en capítols posteriors. El llibre és el primer a examinar idees recents sobre com es posen en pràctica aquestes noves formes de lideratge relacional, així com tècniques, eines i estratègies disponibles per a ajudar les organitzacions a fer-ho.

Comprar ara

The Cambridge Handbook of the Global Work-family Interface

Kristen M. Shockley, Winny Shen, Ryan C. Johnson -

Capítol d'Aline Masuda | Schwarz values: implications for global work family research

En aquest capítol animarem als estudiosos del treball i la família a examinar les orientacions de valors culturals en estudiar la interfície entre el treball i la família. Primer descrivim la teoria de les orientacions de valor cultural de Schwartz (2006) i com difereix d'altres teories de la cultura (per exemple, la teoria de Hofstede i Inglenhart). En segon lloc, descrivim un marc teòric culturalment sensible basat en la teoria prèvia del conflicte treballo-família i l'enriquiment de la família treballo (Powell et al. 2009). En aquest model, proposem com les orientacions de valors culturals poden influir en l'enriquiment i el conflicte entre el treball i la família, dos constructes importants que capturen tant el costat positiu com el negatiu de la interfície entre el treball i la família.
Finalment, proposem una agenda de recerca per a futures recerques que examinin el paper de les orientacions de valor cultural en la interfície treballo-família.
 

Comprar ara
Següent

Butlletins de recerca

En EADA creemos firmemente en la importancia de la investigación para el desarrollo y enriquecimiento social y esto supone cada vez más un eje clave en la estrategia de EADA. La Dirección Académica en colaboración con el Director de Investigación definen las diferentes líneas de investigación de los departamentos académicos de EADA y a través del Centro de Documentación se recopila todo el "know-how" y el material pedagógico y de investigación del profesorado. El conjunto de la investigación de EADA se encuentra en el Boletín de Investigación anual.

Número de botlletí De Fins
Botlletí de recerca #30
Botlletí de recerca #29
Botlletí de recerca #28
Botlletí de recerca #27
Botlletí de recerca #26
Botlletí de recerca #25
Botlletí de recerca #24
Botlletí de recerca #23
Botlletí de recerca #22
Botlletí de recerca #21
Botlletí de recerca #20
Botlletí de recerca #19
Botlletí de recerca #18
Botlletí de recerca #17
Botlletí de recerca #16
Botlletí de recerca #15
Botlletí de recerca #14
Botlletí de recerca #13
Botlletí de recerca #12
Botlletí de recerca #11
Botlletí de recerca #10
Botlletí de recerca #9
Botlletí de recerca #8
Botlletí de recerca #7
Botlletí de recerca #6
Botlletí de recerca #5
Botlletí de recerca #4
Botlletí de recerca #3
Botlletí de recerca #2
Botlletí de recerca #1