Màster Online en Direcció de Logística, Operacions i SCM

Espanyol
12 mesos
22/10/2018
Online
3 - 5 anys
Temps Parcial Flexible

Màster en Direcció d’Operacions, Logística i SCM EADA-UOC - Admissió

Beneficiat d'iniciar amb temps el procés de admissió

Ronda d'admissió Resolució Formalització de matrícula
22 Abril 2019 26 Abril 2019 21 Maig 2019*
20 Maig 2019 24 Maig 2019 23 Juny 2019*
17 Juny 2019 21 Juny 2019 20 Juliol 2019 *
22 Juliol 2019 26 Juliol 2019 25 Agost 2019 *
19 Agost 2019 23 Agost 2019 22 Setembre 2019 *

Aquells candidats que estiguin admesos en les rondes d'admissió d'abril, maig i juny i que es matriculin abans de la data límit corresponent es beneficiaran d'un descompte exclusiu del 15% per matriculació anticipada. Els candidats que entrin a les rondes de juliol i agost 2019, es beneficiaran d'un descompte del 10%.

Per què és útil el procés d’admissió per al candidat?

Perquè inclou una entrevista amb el/la director/a del programa. Aquesta trobada et permetrà valorar en quina mesura encaixen els teus objectius professionals amb els rols pels quals capacita el programa.

A més, revisem la teva trajectòria professional fins a l’actualitat i escoltem les teves motivacions i reptes futurs. D’aquesta manera podem identificar les àrees de millora en les quals impactarà el programa per ajudar-te a assolir els teus objectius en el mínim temps possible.

Què implica sol·licitar l’admissió?

No suposa cap compromís per al/la candidat/a ni tampoc és una sol·licitud d’inscripció al programa. Es tracta d’un instrument per al/la director/a del programa de cara a assegurar el compromís i el nivell de competència professional dels possibles participants.

Com és el procés?

El procés consisteix a aportar la documentació detallada tot seguit i en realitzar l'entrevista d'admissió amb el/la director/a del programa.

Documentació a aportar:

 1. Sol·licitud d'admissió (Omplir formulari en línia)
 2. Carta de motivació
 3. Còpia del passaport
 4. Diploma Universitari (en cas de no tenir estudis universitaris consultar convalidacions)
 5. Entrevista amb el/la director/a del Programa

Becas

La Fundación EADA, a través de su programa de becas, facilita el desarrollo y el crecimiento de la carrera profesional de los candidatos, ya sea por su perfil profesional, trayectoria u objetivos futuros.

El órgano responsable de otorgar la beca es el Comité de Becas, el cual evalúa la solicitud y establece el importe de la beca atendiendo a los siguientes criterios:

 • Perfil profesional del solicitante.
 • Circunstancias personales, nivel de ingresos y situación laboral.
 • Concurrencia de solicitudes y presupuesto disponible.

 Tipos de beca:

 • Beca Fundación EADA
 • Beca mujer directiva
 • Beca empresa PYME
 • Beca corporativa
 • Beca emprendedores
 • Beca deportista de élite
 • Beca tercer sector

*Las becas cubren hasta el 25% del importe del programa. En el caso de haber sido concedida, el participante dispondrá de 15 días para formalizar la inscripción en el programa abonando el importe de la reserva de plaza. De no ser así, una vez haya transcurrido el plazo, la concesión de la beca quedará sin efecto.

Demanar més informació