Màster Online en Direcció de Logística, Operacions i SCM

Espanyol
12 mesos
28 d'octubre de 2024
Temps parcial
3 - 5 anys
14.400 € (blended) / 13.400 (online)

Per què és útil el procés d’admissió per al candidat?

Perquè inclou una entrevista amb el/la director/a del programa. Aquesta trobada et permetrà valorar en quina mesura encaixen els teus objectius professionals amb els rols pels quals capacita el programa.

A més, revisem la teva trajectòria professional fins a l’actualitat i escoltem les teves motivacions i reptes futurs. D’aquesta manera podem identificar les àrees de millora en les quals impactarà el programa per ajudar-te a assolir els teus objectius en el mínim temps possible.

Què implica sol·licitar l’admissió?

No suposa cap compromís per al/la candidat/a ni tampoc és una sol·licitud d’inscripció al programa. Es tracta d’un instrument per al/la director/a del programa de cara a assegurar el compromís i el nivell de competència professional dels possibles participants.

Com és el procés?

El procés consisteix a aportar la documentació detallada tot seguit i en realitzar l'entrevista d'admissió amb el/la director/a del programa.

Documentació a aportar:

 1. Sol·licitud d'admissió (Omplir formulari en línia)
 2. Carta de motivació
 3. Còpia del passaport
 4. Diploma Universitari (en cas de no tenir estudis universitaris consultar convalidacions)
 5. Entrevista amb el/la director/a del Programa

Beques

La Fundació EADA, a través del seu programa de beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional de sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

 Tipus de beca:

 • Beca Fundació EADA
 • Beca dona directiva
 • Beca empresa PYME
 • Beca corporativa
 • Beca emprenedors
 • Beca deportista d'èlit
 • Beca tercer sector

* Les beques cobreixen fins al 25% de l'import de el programa. En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 15 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Format de pagaments:

flywire-trans.png

Els alumnes podran realitzar els seus pagaments de manera segura a la seva divisa local i sense comissions interbancàries inesperades a través de la plataforma Flywire. Flywire és un operador internacional que treballa amb més de 2.000 institucions de el sector educatiu, entre elles, les més prestigioses escoles de negoci.

Demanar més informació