Grau d'Administració i Direcció d'Empreses | ADE | Global BBA

Anglès
Setembre 2024
Temps complet
0 - 3 anys
Dilluns - Divendres

Preguntes freqüents dels Graus

Sobre el grau

El Global BBA (Grau en ADE) és un títol universitari de grau especialitzat en administració i direcció d'empreses, amb un enfocament internacional, que tracta assignatures tradicionals com l’administració d'empreses, el màrqueting i les finances, així com les competències globals com la comunicació intercultural i la globalització. En general, els programes de BBA inclouen un període obligatori a l'estranger per a potenciar l'experiència internacional.

El Global BBA prepara als graduats per iniciar una carrera internacional d'èxit en una àmplia varietat de sectors. Tindran un avantatge competitiu sobre altres candidats que no hagin desenvolupat la capacitat analítica i la perspectiva estratègica que ofereix el programa. En general, els programes de BBA inclouen experiència professional, la qual cosa aporta un valor afegit addicional a les empreses, institucions i organitzacions en les quals treballin els estudiants després de la seva graduació.

Els programes de grau de EADA són 100 % presencials als nostres campus. EADA Business School en té tres: el Campus Aragó i el de Provença, situats en el centre de Barcelona, i el Campus Collbató que es troba a les muntanyes de Montserrat fora de la ciutat.

Tant EADA com SKEMA Business School estan reconegudes per acreditacions internacionals i d'alt nivell.

accreditations

EADA Business School ha estat reconeguda com una de les 25 millors escoles de negocis europees per The Financial Times i apareix a la llista dels millors 100 MBAs del món.

Sí, el programa EADA-SKEMA Global BBA té un total de 240 crèdits ECTS i està reconegut pel Ministeri d'Educació francès com a títol de grau en l'Espai Europeu d'Educació Superior (European Higher Education Area). Després de la seva graduació, els estudiants poden optar per un M2 (màster).

Tots els graduats del programa del Global BBA obtenen els següents dos diplomes:

 • Títol oficial de grau de 240 crèdits (ECTS), acreditat pel Ministeri d'Educació Superior francès: Diplome d'Etudes Superieures en Management International des Entreprises - DESMIE (“Grau en international business").
 • Títol propi de EADA Business School (Global BBA)

Els graduats del Doble Grau Global BBA & Bachelor in Artificial Intelligence for Business rebran un tercer títol de 180 crèdits (ECTS):

 • Títol propi de EADA Business School (Bachelor in Artificial Intelligence for Business)

Hi ha una convocatòria anual i es realitza cada setembre.

No, els nostres programes s'imparteixen 100% en anglès, idioma que a més s'utilitza molt a Barcelona.

No obstant això, ja que el castellà es la quarta llengua més parlada del món (la segona en quant a parlants natius), suggerim als estudiants que aprofitin la seva estada a Barcelona per a aprendre l'idioma, especialment a aquells estudiants amb plans de quedar-se a Espanya després de graduar-se i que vulguin desenvolupar la seva carrera professional.

Sí, EADA ofereix un curs de castellà online opcional per a tots els estudiants matriculats en els nostres programes de grau. Els participants reben els detalls del curs abans que comenci l'any acadèmic i, després d'una prova de nivell, tenen fins al final del primer trimestre (desembre) per a completar el curs.

El curs de castellà és totalment optatiu i no afecta a les qualificacions del programa de grau.

 

Sí, es requereixen entre 8 i 12 mesos d'experiència professional per a completar els graus de EADA. Aquesta experiència pot tenir lloc al país del campus d'origen o durant els períodes a l'estranger.

Els nostres programes de grau integren l'experiència professional, de manera que els estudiants puguin aplicar en entorns operatius reals, les destreses que aprenen a l'aula. Els estudiants adquireixen així una experiència de primera mà que els torna més competitius a l'hora de buscar feina. Com a becaris, adquireixen habilitats rellevants que podran mostrar més endavant en el seu CV.

El nostre equip de Carreres i Talent proporciona els recursos i les oportunitats necessàries per a assegurar l'èxit professional dels participants, des de la seva primera pràctica professional fins a la negociació de les seves ofertes de treball després de la graduació. Cada estudiant treballa amb un career advisor per a explorar àrees d'interès, seleccionar la trajectòria acadèmica més alineada amb els seus objectius professionals i accedir als millors recursos.

Global BBA

El Global BBA està dissenyat per a convertir als seus estudiants en professionals complets i amb valors, amb coneixements especialitzats i capacitat de lideratge per a executar un pla d'acció estratègic. Les habilitats directives interdisciplinàries desenvolupades en el Global BBA permeten als graduats progressar ràpidament cap a llocs d'alta direcció.
El programa està estretament alineat amb les necessitats de les principals companyies, organitzacions i institucions més importants actualment, amb una inserció en el món laboral del 91% tan sols 6 mesos després de graduar-se. Pots accedir a informació més detallada en la pàgina de Carreres i Alumni.
 
Doble grau Global BBA & Bachelor in Artificial Intelligence for Business

Els graduats del doble grau aporten un valor afegit únic a l'empresa amb una formació en els fonaments de la gestió, el màrqueting i les finances, i a la vegada, tenint un domini de les arquitectures de maquinari i programació per a optimitzar el negoci.
Estan preparats per a un ampli ventall d'oportunitats, des de llocs empresarials amb especial necessitat de digitalització en àrees com a emprenedoria, màrqueting, consultoria, cadena de subministrament, estratègia i gestió de línia; fins a llocs tècnics que requereixen un profund coneixement de la IA com a desenvolupador de programació, especialista en IA i arquitecte tècnic. Pots trobar informació més detallada sobre ocupació en la pàgina de Carreres i Alumni.

Import i Finançament

Les taxes de matriculació del primer any del grau varien segons el programa i quan es fa la inscripció (descompte Early Bird, mesos que falten per l’inici del programa etc.)

Es requereix una quota d'inscripció mínima del 10% per a reservar el lloc en el programa dins de les dues setmanes posteriors a la recepció dels resultats d'admissió. La matrícula es pot dividir en diverses quotes; els candidat que realitzi la inscripció tard, haurà de pagar una primer dipòsit inicial més elevat i menys quotes anuals. (Les dates exactes i els terminis apareixen en el formulari d'inscripció que reben els candidats amb la carta d'admissió).

S’ha de tenir en compte que els estudiants que hagin abonat el 10% de dipòsit per a reservar la seva plaça, hauran d'abonar la suma restant de la matrícula en els terminis establerts. Els estudiants que no segueixin el pla de pagaments establert corren el risc de perdre la seva reserva de plaça en el programa, així com el dipòsit inicial.

Els estudiants que optin per pagar la totalitat de la matrícula anual en el moment de la inscripció, rebran un descompte addicional del 3%.

Sí, en EADA creiem que l'educació pot canviar el món. Per això, donem suport als candidats en el seu camí a través d'una gran varietat de descomptes i beques dissenyades per a assegurar que els millors candidats no perdin l'oportunitat d'estudiar per problemes financers.

EADA concedeix beques a candidats que demostrin potencial per a rendir de manera excel·lent en el programa. Aquests ajuts es basen en els mèrits de cada candidat i cobreixen entre el 10% i el 25% de l'import del programa de l'any de la sol·licitud. Els candidats han de sol·licitar la beca triada en el termini d'una setmana a partir de la presentació de la seva sol·licitud d'admissió. Els resultats de la beca es notificaran juntament amb els resultats d'admissió al programa.

Pots veure una llista completa de beques que ofereix EADA així com les instruccions per realitzar la sol·licitud d'admissió:

Sí. Les taxes de matrícula de les nostres institucions associades estan incloses en la quota anual que es paga a EADA. Això significa que els estudiants que estudiïn d'un a dos anys a l'estranger, no hauran de pagar taxes de matrícula addicionals. L'allotjament, la manutenció, els vols i qualsevol material acadèmic suplementari seran a càrrec de l'estudiant.

Requisits

EADA no té un requisit específic de matèries per als candidats als nostres programes de grau. No obstant això, posem l'accent principalment a avaluar el rendiment dels candidats en assignatures com a matemàtiques, estadística, negocis i gestió.

Sí, no és necessari que adjuntis el títol de batxillerat en la sol·licitud d'admissió si encara no ho has acabat el curs. Per a l'expedient acadèmic, pots aportar la part de l'expedient dels teus dos últims anys d'estudis i les notes previstes del curs actual.

EADA admet estudiants, i es pot realitzar la matriculació, sense haver lliurat aquests documents. No obstant això, l'admissió estarà condicionada a la presentació dels expedients que falten en una data posterior.

EADA admet estudiants provinents d'altres universitats perquè s'incorporin als nostres programes de llicenciatura en el seu segon any d'estudis. Tant si els estudiants desitgen internacionalitzar els seus estudis com si desitgen viure un enfocament personalitzat de l'aprenentatge en grups reduïts, EADA es una bona opció.

Els estudiants provinents d'altres universitats han de presentar l'expedient acadèmic complet de la seva institució actual a més de completar amb èxit el mateix procés d'admissió que els estudiants admesos per al primer any del programa. Així mateix, han d'haver completat un mínim de 60 crèdits ECTS en un pla d'estudis relacionat amb l'administració d'empreses. El Comitè d'Admissions es posarà en contacte amb ells per a comprovar que compleixen amb els requisits.

Exàmens

EADA no exigeix que els candidats presentin els resultats de la "Selectivitat". Els candidats que hagin completat la seva educació a Espanya hauran de presentar el resguard del títol de Batxillerat.

La puntuació mínima recomanada per a candidats és l’equivalent al nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR). Equival a les següents puntuacions: TOEFL (72-94), IELTS (5,5-6), TOEIC (785-940), Cambridge (160-179). El codi TOEFL de la nostra escola és el 7024. Els resultats són vàlids durant dos anys a partir de la data de realització de l'examen.

En el cas que un candidat la primera llengua del qual sigui l'anglès o qualsevol candidat que hagi cursat almenys un any d'estudis en un programa d'anglès podrà, amb l'acord del Comitè d'Admissions, quedar exempt.

 

En el cas que un candidat la primera llengua del qual sigui l'anglès o qualsevol candidat que hagi cursat almenys un any d'estudis en un programa d'anglès podrà, amb l'acord del Comitè d'Admissions, quedar exempt.

Els candidats han de tenir en compte que es requereix una puntuació mínima de 80 en el TOEFL per a estudiar a l'estranger durant el tercer i/o quart any. Tots els estudiants hauran de presentar els resultats del TOEFL al febrer del segon any del programa.

Procés d’admissió

Hi ha rondes d'admissió mensuals. Pots trobar una llista completa de les rondes aquí:

Acceptem nous candidats fins a cobrir les places de cada programa. Per aquest motiu, us recomanem que sol·liciteu tan aviat com tingueu el vostre paquet de sol·licitud a punt per accedir a les beques i completar puntualment els tràmits de visat (quan sigui necessari).

La durada del procés d'admissió varia molt d'un candidat a un altre, però 5 setmanes és el temps mitjà des de que un candidat inicia la sol·licitud fins que rep el resultat final de l'admissió. Els passos principals d'aquest procés són:

 • Completar el formulari “Sol·licitar admissió”
 • Pagar l'import d'admissió (100 €)
 • Realitzar una entrevista personal

La part més llarga i difícil del procés d'admissió és el formulari de sol·licitud, ja que implica redactar la carta de motivació i recopilar documentació acadèmica, així com cartes de referència.

L'avaluació inicial de l'expedient de sol·licitud per part de l'equip d'admissions pot durar des de 3 dies fins a un mes o més, depenent de la documentació pendent del candidat. Els candidats han de superar l'avaluació inicial per a passar a la fase d'entrevista.

Una vegada que els candidats han completat l'entrevista d'admissió rebran una resposta definitiva sobre la seva admissió en el termini d'una setmana.

Una carta de motivació expressa els interessos del candidat, les seves experiències professionals i les raons per les quals desitja estudiar en EADA.

La teva carta de motivació és el document més personalitzat del teu expedient de candidatura, i és la teva oportunitat de diferenciar-te dels altres candidats. En la teva carta has d'explicar per què estàs interessat en el programa i a l'escola. És una oportunitat perquè descriguis de manera personal la teva motivació per a sol·licitar l'admissió i les experiències que t'han portat a prendre aquesta decisió.

Hi ha moltes guies pràctiques a Internet sobre com redactar una carta de motivació per a la universitat, però aquí et proporcionem uns consells útils:

 • Ser tu mateix: Evita tractar de ser una altra persona en benefici del Comitè d'Admissions. Ens interessa conèixer-te de veritat!
 • Explica per què presentes la teva sol·licitud i que esperes del programa: Volem saber per què has decidit sol·licitar aquest programa específic en la nostra institució. En redactar la carta, procura donar prioritat als interessos, històries i assoliments que corresponguin al programa i la institució. Pensa en com et beneficiaràs del programa i per què et motiva assistir als cursos específics.
 • Escriu de manera senzilla i acurada: Es tracta de comunicar amb claredat les idees principals de la teva carta. Utilitza una estructura lògica per a organitzar el contingut en paràgrafs i elimina tot el que desviï l'atenció de l'objectiu principal.
 • Comparteix alguna cosa sobre tu mateix: Inclou els teus interessos i sentiments quan es corresponguin amb el tema sobre el que estàs escrivint. Comparteix un moment o una història sobre creixement, aprenentatge, determinació o reflexió.
 • Parla del futur: Un títol universitari és un compromís a llarg termini amb un impacte en la teva futura vida personal i professional, així que no tinguis por de parlar sobre el futur. Encara que no tinguis una idea clara d'on vols estar dins de diversos anys, és important proporcionar una indicació de les teves ambicions futures.
 • Revisar el text: La revisió de la teva carta és molt important. Una vegada que hagis corregit tots els errors gramaticals, de puntuació i organització, dona la teva carta a algú l'opinió de la qual valoris i escolta els seus suggeriments. Després de llegir-la tantes vegades pot ser que no trobis incoherències que són fàcilment perceptibles amb una visió diferent a la teva.

Els candidats que en el moment de presentar la sol·licitud encara no hagin finalitzat els seus estudis de batxillerat hauran d'adjuntar a la sol·licitud d'admissió les notes previstes per a l'actual curs escolar. Les notes previstes les proporciona el centre educatiu i són les notes estimades per al candidat en el seu últim any d'estudis.

El càlcul de les notes previstes difereix d'un sistema educatiu a un altre, però generalment es basa en el rendiment acadèmic general del candidat durant els anys anteriors d'estudi a l'escola.

Les cartes de recomanació són una part integral de la seva sol·licitud en EADA i ajudaran el Comitè d'Admissions a realitzar una avaluació global del teu expedient de sol·licitud.

Una carta de recomanació és un document breu que acostuma a redactar un tutor, un conseller d’estudis, un entrenador, un director d'activitats extraescolars i/o clubs, un membre de la comunitat o un mentor, en el qual es destaquen els teus punts forts, el teu historial acadèmic, el teu caràcter, el teu potencial i/o els teus objectius.

La persona a la qual demanis una carta de recomanació ha de ser algú que et conegui bé i estigui disposat a recomanar-te. Per a presentar una imatge completa de tu, pots demanar a diverses persones que redactin una carta, si és possible. Assegura't de donar-los una data límit per a completar-la.

Pots adjuntar les teves cartes de recomanació en format de carta o demanar a les teves referències que completin el formulari de recomanació de EADA en format PDF. Podràs seleccionar l'opció preferida en la pestanya "Referències" del formulari de sol·licitud en línia.

 • Opció 1: Utilitzi aquest formulari en anglès o castellà per a sol·licitar les cartes de recomanació. Pots descarregar el formulari i enviar-lo directament a les persones que desitgis que el completin. A alguns candidats els resulta més fàcil utilitzar el formulari, ja que requereix menys treball a l'hora de redactar-ho. 
 • Opció 2: Enviï les cartes de recomanació en format carta. Pots pujar-les directament al formulari de sol·licitud en línia en la pestanya "Referències".

L'entrevista és l'últim pas del procés d'admissió. Està dissenyada per avaluar la teva motivació, el teu potencial de desenvolupament personal i professional i el teu encaix en el programa. L'entrevistador rebrà una còpia de la teva sol·licitud completa i et plantejarà una sèrie de preguntes per a determinar si reuneixes els requisits per al programa.

Aquí trobaràs alguns consells per a preparar l'entrevista, així com exemples de preguntes i recomanacions per a tenir una experiència positiva en l'entrevista.

El Comitè d'Admissions realitza una avaluació holística de cada candidat. Això significa que, encara que tenim en compte el rendiment acadèmic i els resultats dels exàmens, també volem conèixer-te com a persona.

A EADA, utilitzem múltiples fonts d'informació per a obtenir la imatge més completa del teu potencial, combinant dades quantitatives amb indicadors qualitatius com les cartes de recomanació i activitats extracurriculars. Això ens permet tenir una visió més completa de cada candidat per a avaluar de manera objectiva com s'adaptarà als nostres programes.

Una vegada admès, disposaràs d'una reserva de 15 dies, la qual cosa et donarà temps per a matricular-te i començar a planificar el teu any a Barcelona. A la primavera, els estudiants matriculats reben accés als recursos de nostra Student Relocation Provider (SRP) per a ajudar-los a instal·lar-se a la ciutat. També animem als estudiants a connectar abans que comenci el programa a través del grup de Facebook i les activitats de benvinguda.

Instal·lar-se a Barcelona

Els estudiants amb nacionalitat dels 26 països següents (de l'Espai Schengen) no necessiten visat per a estudiar a Espanya: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Suècia i Suïssa.

Els estudiants amb nacionalitats de fora de l'Espai Schengen estan obligats a obtenir un visat d'estudiant per a Espanya. El tràmit del visat pot realitzar-se des del país d'origen o des d'Espanya. A la primavera, tots els estudiants matriculats reben el Welcome Book (Llibre de Benvinguda), un PDF amb els detalls del procediment de visat d'estudiant.

Ens enorgulleix acollir a més de 120 nacionalitats als campus del Global BBA. Per això, una vegada completat amb èxit el procés de sol·licitud i matriculació, EADA envia la documentació acadèmica necessària per al procés de visat. (El procés de visat no pot iniciar-se més de 3 mesos abans de la data d'inici del programa, per la qual cosa aquests documents s'envien a la primavera).

Els estudiants han de tenir en compte que es requerirà documentació personal addicional, incloent-hi un comprovant d'assegurança mèdica, un comprovant de mitjans econòmics, el Certificat d'Antecedents Policials, un certificat mèdic, etc.

El procés d'obtenció del visat pot variar d'un consolat/ambaixada a un altre, encara que en la majoria dels casos l'estudiant haurà de presentar-se en persona almenys una vegada. Els estudiants han de ser conscients que la millor font d'informació precisa i actualitzada és el consolat/ambaixada local on vagin a presentar la sol·licitud.

EADA recomana que tots els estudiants internacionals obtinguin una assegurança mèdica privada per a la seva estada a Barcelona. Pot obtenir una pòlissa al seu país d'origen o utilitzar un proveïdor d'assegurances mèdiques local. EADA col·labora amb dos proveïdors d'assistència sanitària diferents que ofereixen tarifes exclusives per als nostres estudiants (aquesta assegurança mèdica compleix els requisits del visat d'estudis espanyol per als estudiants que el necessitin). A la primavera, tots els estudiants matriculats reben el Welcome Book (Llibre de Benvinguda), un PDF amb els detalls d'aquestes opcions d'assistència sanitària.

Els estudiants dels països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa també poden sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE), que facilita accés a l'assistència sanitària proporcionada per l'Estat durant la seva estada. No obstant això, recomanem a tots els estudiants la cobertura sanitària privada per a garantir-los l'accés a una atenció ràpida, flexible i sense complicacions en anglès, castellà o català.

Els estudiants procedents de fora de la Unió Europea han de tenir en compte que per al visat d'estudiant espanyol s'exigeix una prova d'assegurança mèdica. Aquesta assegurança mèdica per al visat té requisits molt específics. Per això, recomanem contractar l'assegurança mèdica que recomanem o buscar alternatives que compleixin els requisits.

EADA proporciona els recursos necessaris per a garantir que els nostres estudiants trobin l'opció d'allotjament més adequada a través de nostre Welcome Book and Student Relocation Provider (SRP).

A la primavera, tots els estudiants matriculats reben el Welcome Book, un PDF amb informació sobre els diferents barris de la ciutat i les opcions d'allotjament, així com les residències d'estudiants i els apartaments. Els estudiants també assisteixen a sessions d'orientació organitzades per nostra Student Relocation Provider, en les quals reben informació detallada sobre tots els aspectes relacionats amb la seva instal·lació a Barcelona.

Per a les famílies interessades en una atenció més personalitzada, existeix l'opció d'adquirir un dels “Welcome packs” personalitzables. Des de la simple revisió del contracte de lloguer fins a acompanyar als estudiants i les seves famílies a visitar els pisos, nostre Student Relocation Provider està fet a mida perquè els estudiants s'instal·lin en la seva nova llar el més ràpid possible.

La majoria dels participants trien viure en residències d'estudiants o pisos compartits i solen utilitzar el transport públic. La majoria dels estudiants arriben entre 1 i 3 setmanes abans del començament del programa. Els estudiants poden organitzar el seu allotjament una vegada que estiguin a Barcelona, encara que recomanem organitzar l'allotjament abans de l'arribada.

El cost de la vida a Barcelona és relativament baix en comparació amb altres grans ciutats europees. L'import de les despeses pot variar moltíssim en funció de l'allotjament triat i l'estil de vida. La informació que proporcionem aquí és una mitjana calculada a partir de les despeses dels estudiants actuals. La majoria de participants comparteixen allotjament i utilitzen regularment el transport públic.

Els estudiants han de preveure una despesa mensual d'entre 1.110 i 2.070 euros, desglossat de la següent manera:

 • Allotjament: 450 € - 900 €
 • Subministraments bàsics: 100 € - 200 €
 • Menjar: 250 € - 450 €
 • Transport: 60 € - 70 €
 • Altres despeses: 250 € - 450 €

El campus de EADA per als programes de grau està situat en el cor de la ciutat de Barcelona (Calle Provenza, 216), a només deu minuts a peu de Plaça Catalunya i d'alguns dels més famosos edificis de Gaudí. Amb més de mil anys d'història, Barcelona presumeix d'un important patrimoni arquitectònic, artístic i cultural del qual els nostres participants gaudeixen diàriament.