Postgrau en Direcció de Projectes

Espanyol
4 mesos
14 de març de 2024
Temps parcial
3 - 5 anys
Dijous de 18h a 22h

Metodologia

Despleguem a cada fase del programa la nostra metodologia del learning by doing. Tot el que succeeix a l’aula està pensat perquè tingui un impacte directe en el teu dia a dia.

home-mastersMètode del cas

L’aprenentatge a través del mètode del cas consisteix en debatre situacions reals amb les quals es pot trobar una organització. A través de l’anàlisi de la informació proporcionada, primer de manera individual i després en un grup de treball, aplicaràs coneixements i models de gestió i, al mateix temps, adoptaràs un procés de presa de decisions ràpid, eficaç i pràctic. Gràcies al suport del professor, que actua com a guia i facilitador del procés, arribaràs a l’anàlisi, diagnòstic i solució de la casuística plantejada, tot mantenint un ordre i un rigor metodològic. La sessió conclou amb la identificació dels key learning points.

student-life-centre-for-international-business-activity

Sessions teòriques

Les sessions de discussió de casos acostumen a estar precedides per una sessió teòrica que permet al professor introduir i aclarir els conceptes que han estat prèviament estudiats per l’alumne, a través de les notes tècniques que han servit de referència en la preparació dels casos.

mba-personalised-development

Conferències

Comptareu amb la presència d’empresaris i directius experts en les seves respectives àrees de coneixement. Tots ells compartiran la seva experiència d’èxit com a forma d’aproximació a la realitat empresarial.

Role play

El Role play és una tècnica que permet simular una situació que es presenta a la vida real. En practicar aquesta tècnica adoptes el paper d’un personatge concret, creant així una situació fidedigna a la realitat.


Treball en equip

A través de grups estables, preneu decisions a partir del consens i us enfronteu a tot tipus de reptes empresarials, emulant equips directius. La composició dels grups estables es realitza a partir de la combinació dels perfils professionals i formatius amb el propòsit de garantir la màxima diversitat en cada grup.

MBA.Programme.Leadership development

Outdoor training

EADA Business School és pionera (des del 1989) en utilitzar en els seus programes la metodologia vivencial outdoor training, que potencia el desenvolupament de competències centrades en la persona. Es tracta de la tècnica més adequada per desenvolupar habilitats pel seu caràcter vivencial, que permet recrear l’entron laboral i posa en joc les dimensions física, emocional i espiritual que haurem de tenir en compte en les nostres decisions diàries a l’empresa. Al llarg del 2016, EADA Business School ha millorat i ampliat la zona outdoor training del Campus Residencial de Collbató, situat al peu de la muntanya de Montserrat, a només 30 minuts de Barcelona. Les noves instal·lacions, que converteixen a EADA en l’única escola de negocis d’Europa que les disposa, et permetran potenciar les habilitats directives a través de diferents reptes per fomentar el teu creixement personal i la integració i la interacció en equips.

Business simulation

Podràs entrenar la presa de decisions en un entorn de simulació de situacions de negoci (The Fresh Connection en l’àmbit de les Operacions i SCM, Markstrat per a decisions de Marketing estratègic i gestió del mix, i el Palatine, més orientat a la gestió de projectes).

Student life.High quality of life attracts top talent

Online

Al nostre Campus Virtual disposaràs d’un entorn amb accés a una selecció de recursos especialitzats (vídeos, notes tècniques, articles, ebooks, etc.), així com activitats i tests de consolidació de conceptes, per garantir una correcta preparació de les sessions presencials.

A través de l’Aula Virtual l’equip docent propicia espais de debat en format asíncron, on s’hi estimula el pensament crític i la posada en comú d’experiències. D’aquesta manera es facilita la construcció de nou coneixement per part del participant, per donar resposta a les problemàtiques empresarials actuals. S’hi potencia també el desenvolupament de competències digitals que necessitaràs en qualsevol entorn professional gràcies a l’ús d’eines col·laboratives per al treball en equips virtuals.

Demanar més informació

Early Bird Executive Education