Bon Govern

Compliance

Conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per prevenir, detectar i gestionar possibles incidents de compliment (vulneració de normes o estàndards assumits voluntàriament).

A EADA, i des del 2020, comptem amb una política de Compliance o sistema de compliment normatiu, signat pel personal de la institució que defineix un Sistema de compliment normatiu i Gestió de Compliance Penal degudament alineat amb els objectius estratègics d'EADA.

Bon Govern

Els objectius principals del Sistema són els següents:

Analitzar les conductes susceptibles de generar risc de comissió de delictes

Establir mecanismes de prevenció

Implantar mesures de control, correcció, investigació i sanció

Verificar de manera contínua la suficiència de les polítiques, mesures, plans, normes, processos i controls que actualment existeixen.

L'àmbit d'aplicació de Compliance afecta, en primer lloc, el Patronat, la Direcció General així com el Comitè Directiu, i s'estén a tots els membres de la Comunitat: treballadors, col·laboradors, professorat associat, clients corporatius, representants, proveïdors, socis del negoci, participants i alumni.

Aquest sistema és el resultat de l'anàlisi dels riscos penals que hipotèticament es podrien generar a les diferents àrees del negoci (educació i hostaleria) i als diferents àmbits que integren la Fundació.

Següent

Pla d'igualtat

A EADA hem dissenyat el nostre III Pla d´Igualtat, amb la voluntat d´ampliar l´abast d´anàlisi i acció amb la incorporació de l´aportació sindical. Aquest pla contempla 21 iniciatives per desenvolupar al llarg de la seva vigència i conjuntament amb el grup de treball intern creat ad hoc buscant que tingui el seu trasllat a les aules.

Pla d'igualtat
Següent

Transparència i rendició de comptes

Estem compromesos a ser una institució transparent i per això publiquem anualment i públicament la nostra activitat i els seus resultats donant accés obert als nostres públics interessats. Podràs trobar aquesta informació a la nostra pàgina web: Guia del Portal de Transparència, normativa, balanç social, codi ètic, memòria d'activitats anual i memòria econòmica.

Accedir

Transparència i rendició de comptes
Següent

Política de compres

Les decisions d'EADA en les compres i contractacions són preses de mica en mica tenint en compte les característiques de sostenibilitat mediambientals i socials.

L'objectiu de la política de compres d'EADA és avançar en la relació amb el tercer sector i els productes sostenibles i ètics. Alguns exemples:

  • Zona de vending al Campus 1 Aragó. Al projecte de licitació realitzat es va prioritzar la inclusió d'empreses que ofereixen productes de proximitat i de caràcter orgànic.

  • Kits benvinguda destinats als participants de EADA es fonamenten majoritàriament en productes sostenibles, ecològics i de proximitat.

Política de compres