Serveis Disponibles a Eduroam

Els serveis disponibles a la xarxa Eduroam (SSID eduroam) dins les instal·lacions d'EADA permeten la utilització de protocols estàndard per a la navegació Web, accés a xarxes remotes per VPN, accés al correu electrònic, etc. El serveis disponibles són els següents:

 • Navegació web:
  • HTTP (80)
  • HTTPS (443)
 • Accés remot i VPN (Virtual Private Network):
  • SSH (22)
  • IPsec (50, 51)
  • IKE (500)
  • CISCO IPsec over TCP (10000)
  • OPENVPN 1194 (1194)
  • PPTP (1723)
  • VNC (5900-5902)
  • RDP (3389)
  • PCoIP (4172, 32111, 9427)
  • ICA (1494, 1604)
 • Correu Electrònic:
  • IMAP (143)
  • IMAPS (993)
  • POP3 (110)
  • POP3S (995)
  • SMTPS (465)
  • IMAP 220 (220)
  • SMTPS (587)
 • Transferència d'arxius:
  • FTP (20)
 • Vídeo streaming:
  • MMS (1755)
  • RTSP (554)
 • Altres:
  • GRE (47)
  • AFS3 (7005)

Qualsevol altre servei que no estigui a aquesta llista no estarà disponible a la xarxa d'Eduroam.