Mapes de cobertura de la xarxa Eduroam

A continuació es mostren les diferents árees de cobertura de la xarxa sense fils als dos Campus de EADA: Campus d'EADA al carrer Aragó (Barcelona) i Campus d'EADA a Collbató (Montserrat).

Els mapes mostren la cobertura i la qualitat d'aquesta mitjançant un codi de colors, sent els tons verds els de millor qualitat de la cobertura i els taronges els de menor qualitat.

Cal destacar que els mapes proporcionen informació orientativa atés que la cobertura es pot veure afectada per canvis estructurals als edificis, la propia afluència de persones en els espais i altres elements qu

Campus EADA Aragó

Planta Soterrani -1:

Intensitat del senyal:

1

Planta Baixa:

Intensitat del senyal:

2

Planta Altell:

Intensitat del senyal:

3

Planta 1:

Intensitat del senyal:

4

Planta 2:

Intensitat del senyal:

5

Planta 3:

Intensitat del senyal:

6

Planta 4:

Intensitat del senyal:

7

Planta 5:

Intensitat del senyal:

8

Planta 6:

Intensitat del senyal:

9

Planta 7:

Intensitat del senyal:

10

Planta 8:

Intensitat del senyal:

11

Campus EADA Collbató

A diferència del Campus d'EADA al carrer Aragó, al Campus d'EADA Collbató s'han de diferenciar 2 edificis:

  • Complex Residencial.
  • Edifici Aules.

Complex Residencial

Planta Baixa

Intensitat del senyal:

121314

Planta 1 (Habitacions)

Intensitat del senyal:

151617

Planta 2 (Habitacions)

Intensitat del senyal:

1819

20

Edifici Aules:

Planta Baixa

Intensitat del senyal:

21

Planta 1 (Aules)

Intensitat del senyal:

22

Planta 2 (Aules)

Intensitat del senyal:

23

Planta 3 (Aules)

Intensitat del senyal:

24