Accés a la xarxa WiFi d'EADA

EADA ofereix el servei de connectivitat sense fils mitjançant dos mètodes d'accés amb característiques diferenciades. Cadascun d'ells s'identifica per un identificador públic de WiFi o SSID (Service Set IDentifier):

  • SSID eduroam: Aquest SSID es fa servir per les connexions a la xarxa d'Eduroam. Aquesta xarxa es caracteritza per una major velocitat i seguretat, a canvi d'un major control sobre els serveis disponibles. És la opció recomanada per a la comunitat acadèmica i els participants. Pels membres de la comunitat EADA les credencials d'accès són les mateixes que es fan servir per accedir al campus virtual. Els membres d'altres institucions adherides a Eduroam poden accedir a la xarxa emprant la configuració de la seva institució d'origen *.
  • SSID guests@EADA: Aquest SSID es fa servir per les connexions a la xarxa WiFi de convidats. És un servei de cortesia de menor velocitat i més permissiu en quant a serveis. L'accés requereix d'una contrassenya i es canvia periòdicament.

* Els aparells des dels que es connecten a Eduroam han de venir pre-configurats des de la seva institució d'origen, que és qui gestiona les seves credencials i mètodes d'accés a Eduroam. En el cas que s'experimentin problemes quan es volen connectar a Eduroam des d'EADA s'hauran d'adreçar a la seva institució d'origen.

El següent quadre resumeix les principals característiques de cada mètode d'accés a la xarxa sense fils:

SSID
Protocol
Autenticació de Xarxa
Xifrat
eduroam

802.11a

802.11bg

802.11n

802.1X

EAP-TTLS

WPA2 Enterprise - AES

WPA-TKIP

guests@eada

802.11a

802.11bg

802.11n

PSK

La contrasenya es canvia periòdicament

WPA2 Personal - AES

WPA-TKIP