Notícies

VII Diagnòstic Financer d"EADA i Cepyme

10 Maig 2016

Les empreses espanyoles es recuperen però segueixen sense assolir els nivells de 2009

df

Les empreses espanyoles segueixen recuperant-se de la crisi i millorant els seus principals indicadors econòmics. Així ho indica el VII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola realitzat per EADA i la patronal Cepyme –en base a enquestes a directors financers, directors generals, empresaris i controllers de més de 400 empreses espanyoles–, el qual reafirma el canvi de cicle econòmic de 2014. “Tot i que encara no s’han recuperat els nivells d’activitat de 2009, sí és cert que durant l’exercici de 2015 van millorar els deu principals indicadors de les empreses espanyoles”, afirma Rafael Sambola, autor de l’estudi i director del Màster en Direcció Financera d’EADA.

Una de les dades més significatives és que les empreses espanyoles van obtenir l’any passat un augment de les vendes d’un 3,7%, el major dels darrers sis anys –el 2014 l’augment va ser només del 0,3%–. Un altre indicador positiu és que un 69% de les companyies va tenir beneficis durant el 2015, vuit punts més que l’any 2014 (61%). Tanmateix, el percentatge de morositat sobre les vendes ha descendit fins al 3%, el nivell més baix des del 2011, i la rendibilitat econòmica ha augmentat fins al 6,5% –el 2014 va ser d’un 6,1%–.

Més préstecs 

A banda, el VII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola reflecteix que les pimes espanyoles tenen menys restriccions de crèdit. En concret, segons l’estudi, només un 21% d’aquestes empreses pateixen limitacions per finançar-se, un percentatge molt inferior al del 2014 (34%) i al del 2013 (41%). Des de Cepyme apunten que “tot i que la concessió de crèdits a pimes està encara lluny dels nivells previs a la crisi, en el darrer any s’ha notat una millora en la concessió i en les condicions dels préstecs”.

ventas

De fet, les darreres dades del Banc d’España confirmen que els crèdits concedits o refinançats per la banca a les pimes per un import màxim d’un milió d’euros han augmentat entorn d’un 10% el darrer exercici. Així, al 2015 es van concedir 165.471 milions d’euros en préstecs a pimes, el que representa el major volum des de 2011. 

Quant al finançament, el 53% de les empreses es decanta pels préstec bancaris i el 40% pel capital o l’autofinançament. L’estudi constata que encara hi ha poques empreses que opten pels business angels o inversors privats –gairebé un 2,1%–, pel crowdfunding o finançament col·laboratiu –només l’1%– i pel crowdfunding o préstecs col·laboratius –un 0,34%–.

Exportar té avantatges

Una altra de les conclusions principals de l’informe d’EADA i Cepyme és que les empreses que exporten creixen més. Les companyies que venen a l’estranger van enregistrar una major facturació –un 66% declara haver augmentat les seves vendes enfront del 52% corresponent a les no exportadores– i una millor rendibilitat –un 6,6% enfront del 6,2% enregistrat per les que no exporten–.

De la mateixa manera, les entitats bancàries concedeixen més crèdits i millors condicions de concessió a les firmes que surten a l’exterior. I, a més, el percentatge de morositat sobre les vendes és inferior en les exportadores –un 2,5% enfront d’un 3,4%–. Pel contrari, el termini de cobrament és lleugerament més favorable a les companyies que només treballen en el mercat interior: 71 dies per a les que exporten i 64 per a les que no ho fan.

Previsions per al 2016

Rafa Sambola

Els directius i empresaris es mostren més optimistes que en els exercicis anteriors. El 65% considera que tindran una major facturació i, a més, el 37% preveu augmentar la seva plantilla –tot i que aquest augment no superarà el 7%–. En canvi, tres de cada quatre consultats veuen en la incertesa política actual el principal risc de l’entorn –un 76%–. Li segueixen altres factors com són la crisi dels mercats financers –amb un 68%– i la inestabilitat social –un 62%–.

En conclusió, segons EADA y Cepyme, es tracta d’uns bons resultats que presagien que les empreses van en la bona direcció. Tot i així, apunten, no s’ha d’oblidar que es necessita un període més llarg de creixement i estabilitat política i econòmica per recuperar el terreny perdut durant aquests darrers anys en les empreses.

Descarrega"t aquí l"informe complet.