Màster en Direcció Financera

Espanyol
9 mesos
3 de novembre de 2023
Temps parcial
+ 5 anys
dimecres de 18h a 21.30h y dos dissabtes al mes de 9h a 13h
Master en Dirección Financiera

Lo que el Master en Dirección Financiera te permitirá hacer:

Desde la Dirección Financiera serás capaz de tomar las decisiones más adecuadas en cada momento en aras a minimizar el riesgo de la compañía, asegurando la liquidez necesaria en el corto y medio plazo y maximizando su valor.

EMBA - Objetivo - Analizar

Toma de decisiones analíticas y estratégicas
El Master en Dirección Financiera está enfocado en este tipo de decisiones para asumir el rol del Director Financiero

EMBA - Objetivo - Visión Global

Mejora tu capacidad de interactuar en otras áreas y aportar valor al negocio
con el Módulo Fundamental de Visión Global del Negocio

EMBA - Objetivo - Detectar oportnidades

Desarrollo de tus Habilidades Directivas y Executive Coaching
Incluye un programa de Desarrollo de Habilidades Directivas y Executive Coaching totalmente personalizado

Allò que seràs capaç de fer…

Desenvoluparàs i adquiriràs les competències clau pròpies de la Direcció Financera d'una companyia, que permetin prendre les decisions més adequades per minimitzar el risc de l'empresa, maximitzar el seu valor i assegurar la liquiditat necessària a curt i mig termini.

 • Adquirir i ampliar la visió del negoci des d'una perspectiva estratègica, que permeti millorar les decisions preses des de la Direcció Financera.
 • Desenvolupar les habilitats personals i interpersonals que ajudin a posicionar la direcció financera en els Comitès de direcció.
 • Seleccionar la informació veraç, rellevant i oportuna, que permeti informar a qui ho precisi de la situació econòmica i financiera de l'empresa i dels resultats, que molt probablement s'obtindran en el futur.
 • Identificar els fluxes de caixa rellevants dels projectes d'inversió que l'empresa pretengui dur a terme, seleccionant mitjançant l'elaboració d'escenaris futurs aquells que generin major valor a la companyia.
 • Aprendre a buscar una mesura del risc i comprendre la relació que existeix entre aquest i el cost de capital.
 • Avaluar els avantatges i inconvenients que suposa per a l'empresa finançar-se amb deute o amb recursos propis.
 • Identificar els diferents mètodes utilitzats en operacions corporatives de compra-venda d'empreses per poder així determinar el valor d'una companyia i el de les seves accions.
 • Conèixer les alternatives que tenen les empreses per minimitzar els riscos en operacions internacionals i que poden posar en risc els resultats previstos.

Desde la perspectiva estratégica

adquirir y ampliar la visión del negocio que permita tomar decisiones financieras en consonancia con la Estrategia de la empresa.

Desde la perspectiva de habilidades directivas

desarrollar competencias que ayuden al directivo a mejorar en aspectos claves de la dirección como pueden ser La  Negociación, La Comunicación, Gestión de Equipos, Liderazgo etc.

Adquirir y ampliar la visión del negocio
desde una perspectiva macroeconómica, estratégica y transversal, que permita mejorar las decisiones tomadas desde la Dirección Financiera.

Relacionarse con la Banca
para saber qué productos y plazos son los más adecuados en función de nuestras necesidades reales de liquidez.

Analizar la información
de los estados contables de la empresa para saber:

 • cuál es la situación económico-financiera real de la misma a nivel de costes, márgenes etc.
 • cuál es la necesidad que tiene la empresa de préstamos a corto y largo plazo.

Valorar la propia empresa
o cualquier proyecto de inversión que desee hacer en aras a realizar operaciones corporativas que le generen valor a la misma.

Saber cómo reducir los riesgos propios de la empresa
mediante los mercados financieros, tanto de tipo de interés, de commodities o de moneda, entre otros.

Demanar més informació

Següent

Entrevista garantizada con un consultor especializado de una firma líder mundial en selección

Catenon colabora con EADA Careers a fin de facilitar el contacto de nuestros participantes del programa Master Ejecutivo en Dirección Financiera con su mercado empleador. De este modo, nuestros participantes podrán disponer de una entrevista con un consultor especializado que le permitirá:

 1. Conocer la demanda del mercado de la mano de una de las principales firmas de consultoría y recruitment
 2. Tener una mayor comprensión de las competencias profesionales que aprecia el reclutador
 3. Participar en los procesos de selección presentes y/o futuros en función de la adecuación del perfil profesional de cada participante

Catenon

Catenon es una multinacional tecnológica española de búsqueda global de profesionales. Trabajan como una oficina a nivel mundial para buscar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a sus clientes en un soporte multimedia vía web con entrevistas técnicas filmadas.

Següent

Els teus companys de classe...

12%
Director
36%
Cap
46%
Responsable
6%
Tècnic

Edat mitjana: 35

Sector:

9%
Administració Pública
21%
Finances i Assegurances
6%
Salut i Pharma
3%
Utilities i Telcos
15%
Consum i Retail
28%
Indústria i Automoció
18%
Serveis i IT

Mida:

12%
Multinacional
15%
Gran Empresa
73%
PYME
0%
SOHO
0%
Start-up

Estructura

Màster en Direcció Financera

Coneix al director del Màster en Direcció Financera

JAUME BONET PEDROL

Departament de Finances i Control de Gestió

Jaume Bonet és llicenciat en Ciències Empresarials, MBA per ESADE i va cursar el Programa Internacional de Management a HEC (París) i la London Business School. Jaume acumula una àmplia trajectòria professional com a responsable de finances i administració per a conegudes empreses com Arthur Andersen y Cía, Compañía General de Tabacos de Filipinas, Creaciones Vitorio y Lucchino, Sunco Energías Renovables, Industrias Valls o Hoteles Turísticos Unidos (HOTUSA). Actualment és consultor financer i interim manager en direcció financera per a diverses PIME, i dirigeix els Masters en Finances i Comptabilitat d'EADA.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials i en les diferents sessions d’Executive Coaching mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters i Borsa de treball

Tindràs accés al portal d’ofertes laborals on reclutadors, empreses i headhunters de tot el món publiquen les seves necesitats per incorporar un nou talent.

Podràs localitzar oportunitats professionals filtrant per sector, àrea funcional i país. Tammateix, donem accés a les empreses a la base de dades d’EADA Alumni perquè localitzin el talent que cerquen.

Asesoramiento de carrera

Assessorament de carrera professional

T'oferim orientació professional i t'ajudem a definir els teus objectius professionals.

Es tracta d'un servei de formació especialitzada perquè et converteixis en el propi artífex del disseny del teu pla de cerca estratègica d'ocupació.

A més milloraràs la posada en escena en les entrevistes de selecció per competències. També t'ajudarem a descobrir els motius que s'amaguen darrere de les preguntes dels recruiters i et prepararem per causar el millor i major impacte.

executive coaching

Executive Coaching

Els nostres coaches et proporcionen un espai per poder prendre perspectiva, reflexionar i definir un pla d'acció amb el qual descobrir el teu potencial i identificar fortaleses i febleses per aconseguir resultats i metes sostenibles.

Les sessions de Executive Coaching poden millorar la teva capacitat d'adaptació als processos de canvi i fins i tot promoure'ls, afavorir la motivació i rendiment dels teus equips, així com les relacions professionals.

Alumni

Alumni

L’objectiu d’EADA Alumni és contribuir al desenvolupament professional dels seus socis facilitant oportunitats de networking i oferint actualització de coneixement amb les últimes novetats i tendències en management.

Posem a la teva disposició la plataforma de Alumni de EADA, procedent de diferents països, perfils professionals i industries, que col·laboren amb nosaltres com a mentors dels participants dels programes actuals.

Descuentos

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2022-2023)

Per a programes amb inici entre gener-abril 2023

Per a candidatures presentades del 01/12/2022 fins al 30/04/2023 es concedirà 1 beca per categoria (màxim fins al 25%).

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 15.700€

Opcions de Financiació

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Vols emprendre a Barcelona?

Si vols emprendre una iniciativa empresarial a Barcelona, podem facilitar-te el contacte amb Barcelona & Partners per a la seva valoració i estudi. EADA forma part de Barcelona & Partners com de Barcelona Global.

Desenvoluparàs i adquiriràs les competències clau pròpies de la Direcció Financera d'una companyia, que permetin prendre les decisions més adequades per minimitzar el risc de l'empresa, maximitzar el seu valor i assegurar la liquiditat necessària a curt i mig termini.

Format
Horaris
dimecres de 18h a 21.30h y dos dissabtes al mes de 9h a 13h
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes