Programa MAP EADA-ACCIÓ

Programa MAP EADA ACCIÓ

El MAP Market Assessment Program EADA-ACCIÓ és un programa gratuït d'assessorament i suport a la innovació la missió del qual és portar al mercat projectes d'investigació destinats a la creació -o que ja ho han fet- de noves empreses de base tecnològica (EBT), aquelles que utilitzen la ciència i la tecnologia com a base i barrera d'entrada que preservi la seva competitivitat i les diferenciï de la resta.

El programa se centra en:

 • Identificar una oportunitat de mercat per al projecte i potencial comercial de la tecnologia desenvolupada o en desenvolupament avançat
 • Desenvolupar un full de ruta per a les fases de llançament del projecte i definir una estratègia d'incorporació al mercat.
 • Desenvolupar un primer Business Plan complet

Logos MAP EADA-ACCIÓ.jpg

Formació

De manera paral·lela als treballs, els participants dels projectes seleccionats reben formació específica al llarg del programa, permetent-adquirir coneixements i desenvolupar habilitats per afrontar amb més garanties d'èxit les primeres fases del seu projecte empresarial.

Desenvolupament aliances estratègiques

Així mateix, i com a novetat d'aquesta edició, els participants treballaran en la identificació i construcció d'estratègies d'aliances clau amb altres stakeholders. L'objectiu és dotar l'equip emprenedor d'una metodologia per analitzar, negociar i establir aliances de valor.

Llavors comptaran amb l'oportunitat d'entrar en contacte amb empreses establertes amb el potencial de convertir-se en futurs aliats. Aquesta primera presa de contacte podria permetre al futur projecte, per exemple:

 • Iniciar un procés d'assessorament i / o acompanyament en el desenvolupament del projecte o de les seves fases
 • Obtenir una primera validació de la demanda potencial de la tecnología del projecte
 • Apalancar en capacitats d'un potencial aliat per accelerar el desenvolupament d'alguna (s) fase (s) del projecte
 • Iniciar un nou projecte conjunt o participar en un codesenvolupament
 • Obtenir inversió o servir de suport davant la comunitat inversora

Dirigit a

 • Investigadors i professionals de recerca de centres públics i privats i hospitals, emprenedors de l'àmbit de la ciència i la tecnologia amb un prototip funcional i que vulguin crear una empresa de base tecnològica o que l'hagin creat (màxim 3 anys des de la constitució), els models de negoci estiguin encara per validar o hagin de delimitar un mercat d'interès i evolucionar amb el test del mercat.

 • Empreses ja constituïdes i interessades a crear noves línies de negoci de base tecnològica com a spin-out de les seves àrees d'investigació.

   

Com funciona

A cada projecte se li assigna un equip de treball d'EADA. Cada equip està compost per participants dels diversos programes internacionals de Màster i representants de l'equip emprenedor. L'equip és al seu torn dirigit per un professor que actua com a consultor sènior i tutor acadèmic. Durant el procés, tots els integrants de l'equip reben formació per a treballar sobre cada etapa del projecte i quan finalitzen els treballs s'enfronten a un tribunal expert d'avaluació.

Dedicació estimada*:

 • Reunions equip: almenys una reunió 1 presencial de 2 hores al mes. Contacte continu per mitjans electrònics.

 • Formació: +30 hores distribuïdes entre els mesos de febrer i juliol

 • Presentacions, tribunal i acte cloenda: 4 hores en total al novembre-desembre i juliol

* Subjecta canvis i de la complexitat i demanda de cada projecte

MAP Programme EADA ACCIÓ 2018

Terminis i dates importants

 • Termini presentació de projectes: 15 d'octubre al 3 de desembre 2018 a les 23:59. *Ampliació*

 • Setmana 10 desembre - Tribunal admissió de projectes preseleccionats (a hora acordada).

 • 10 de gener 2019 a la tarda: sessió de presentació projectes seleccionats a equips de treball.

 • Gener 2019: Assignació d'equip complet al projecte seleccionat i els seus promotors (consultors júnior, consultor sènior).

 • 11 de febrer : kick off dels treballs i inici formació.

 • Juliol 2019: Fi dels treballs i cloenda del programa

   

Accedeix al formulari d'aplicació al programa:

Formulari de aplicació

Avantatges addicionals del Programa

 •  Treballar assistit per un equip multicultural compromès, que aporta 1500h al projecte
 • Més de 20 hores de formació pràctica específica i adaptada per als emprenedors amb mòduls específics de Customer Development, Tècniques de venda i negociació per perfils tecnològics, Finançament, Comunicació efectiva, Estratègia, ...
 • Sessió de Presentació davant inversors i empreses potencialment interessades
mimetis

 

David Pastorino

co-fundador de Mimetis Biomaterials

MAP EADA-ACCIÓ ha permès als fundadors de Mimetis connectar amb persones, coneixement i en general un ambient altament favorable al desenvolupament d'idees noves i innovacions. El coneixement adquirit durant el programa representa la base sobre la quin Mimetis ha crescut. Específicament, el programa ha permès definir / redefinir la proposta de valor, els canals, segmentació de clients i mercat general. a més, els participants del programa van proporcionar coneixement i experiència en la part de finances, inversió i optimització de l'empresa per als seus fundadors.

En general, el programa ha obert perspectives noves a l'empresa, fent possible la primera ronda d'inversió conclòs uns mesos després. En el mitjà termini, a dia d'avui, Mimetis segueix usant instruments descoberts durant el programa MAP EADA-ACCIÓ, especialment financers."

Per a qualsevol aclariment o dubte: entrepreneurship@eada.edu T. 934520844 ext 1406