Notícies

EADA participa en la consulta mundial 'Youth Talks'

30 Gener 2023

Youth TalksEADA dóna un pas endavant en la seva aposta per desenvolupar nous models d’educació superior per a una societat més sostenible. Com a membre de Higher Education for Good Foundation -la primera xarxa d’educació i d’investigació sense ànim de lucre que va crear el nostre partner SKEMA Business School-, EADA és una de les institucions educatives i d’investigació de tot el món que formen part de l’Observatori Mundial de la Joventut. La missió d’aquest observatori és repensar els models d’educació superior donant veu als joves. Segons aquesta fundació, els models actuals d’educació superior ja no s’adapten als desafiaments que afecten els joves: “Molts d’aquests models es basen en valors que ja no tenen sentit per a aquesta generació”.

La primera iniciativa de l’observatori és Youth Talks, que és una gran consulta mundial dirigida a joves d’entre 15 i 29 anys. Mitjançant la seva plataforma online, tots ells podran opinar obertament sobre les seves expectatives, preocupacions i principals ambicions relacionades amb el seu futur. Els resultats que se n’obtinguin ajudaran a la fundació a plantejar nous enfocaments d’aprenentatge i ensenyament, redefinint tant allò que aprenen com la forma en què ho aprenen. Es tracta, en definitiva, d’una oportunitat única per construir junts un futur sostenible per als joves de tot el món.

Per a la Dra. Julia Wolny, professora de Màrqueting d’EADA i investigadora en àrees relacionades amb la innovació responsable i els models de negocis sostenibles en el món de la moda i la cultura, “els Youth Talks suposen per als joves una excel·lent oportunitat per parlar, ser escoltats i compartir els temes i les qüestions que més els preocupen”. I hi afegeix: “Mitjançant aquesta consulta, els professionals de l’àmbit de l’educació coneixeran de primera mà les idees i inquietuds dels joves actuals i de les properes generacions”. EADA se suma a aquesta iniciativa, juntament amb altres universitats, escoles de negocis i institucions d’investigació, perquè “ens dona l’oportunitat de coordinar accions locals i contribuir junts a una educació més sostenible a nivell global, tot fomentant models d’aprenentatge basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”, assenyala la Dra. Wolny.

Youth Talks LogoPer primera vegada, i a diferència d’altres enquestes i consultes, es fan preguntes obertes als joves sobre les seves aspiracions i desafiaments. És una consulta a nivell global que contrastarà les diferents respostes obtingudes tenint en compte factors com el país de procedència o la situació sòcio-econòmica del / de la jove. Totes les dades recopilades s’analitzaran a través de Bluenove, una empresa de tecnologia i consultoria especialitzada en el processament del llenguatge natural (Intel·ligència Artificial). A totes aquestes dades tindran accés els investigadors internacionals i el públic en general. Aquesta informació serà crucial no només per conèixer millor els joves sinó també per replantejar models d’educació superior. Amb aquesta consulta s’espera arribar a més de 200 milions de joves.

 

Raons per participar als Youth Talks

Hi ha 5 motius principals perquè els joves de tot el món participin en aquesta consulta global:

  • Fer escoltar la seva veu: És una excel·lent oportunitat per expressar les seves expectatives i ambicions.
  • Possibilitat de participar en una iniciativa internacional per repensar els models educatius del futur.
  • Contribuir al seu desenvolupament personal a partir d’accions concretes que donaran resposta a les seves necessitats i preocupacions.
  • Aprendre dels altres però també d’ells mateixos.
  • Conèixer altres joves i debatre el rol que tots ells han d’assumir en el futur.

Qualsevol jove pot participar als Youth Talks. I ho poden fer de dues maneres diferents:

  • Individualment, responent el qüestionari online. Poden compartir les seves idees i expectatives responent les preguntes de forma lliure i anònima.
  • Col·lectivament, participant en activitats i tallers on podran intercanviar opinions amb altres joves per aportar junts la seva visió de futur. Podran proposar les activitats que vulguin en base als seus interessos compartits.

La iniciativa és multilingüe, la qual cosa permet que tantes persones com sigui possible contribueixin als Youth Talks utilitzant el seu idioma. Podran participar en els següents idiomes: anglès, francès, espanyol, àrab, portuguès i xinès.