Notícies

Teletreball en temps de Covid

26 Juny 2020

TeletrabajoL' estudi Teletreball en temps de Covid d'EADA alerta que aquesta fórmula per la qual ha optat la majoria d'empreses durant el confinament ha estat més contraproduent del que s'esperava a priori. L'informe, realitzat per la professora d'EADA, la Dra. Aline Masuda, i els investigadors i participants de l'MBA d'EADA Edgar Quero i Luciano Strucchi en base a una mostra de 600 treballadors, constata que el teletreball ha comportat en molts casos una sobrecàrrega de treball i, al mateix temps, dificultats per conciliar vida familiar i professional.

L' estudi detalla que només un terç de les persones que van treballar des de casa prefereixen aquesta opció abans que la d'anar presencialment a l'oficina. Un dels motius principals d'aquest desencís generalitzat és que el teletreball ha suposat un augment de la jornada laboral per a més del 80% dels enquestats. Segons Aline Masuda, “la majoria d'empreses ha transitat cap al treball per objectius com alternativa al control presencial de la jornada, quelcom que no en tots els casos ha estat suficientement planificat”.Davant d'aquesta situació, afegeix, “les organitzacions haurien de fer un esforç per definir els objectius i pensar en la càrrega de treball que aquests comporten, més enllà d'establir un horari fix”.

Però el desencís que ha provocat el teletreball també es deu a altres casuístiques no previstes inicialment. Sens dubte, la més destacada per a la majoria dels enquestats fa referència a la conciliació: un 48% reconeix haver tingut problemes per separat la vida professional de la personal, sobretot en el cas de les dones amb persones a càrrec, tant persones grans com nens. A això caldria afegir altres factors com ara les interrupcions constants que han suposat les videoconferències (ocupant més de dos terços de la jornada laboral), un espai físic inadequat, o els problemes de connexió a Internet. En concret, el 42% dels enquestats afirma tenir problemes de concentració per les interrupcions familiars i el 33% assenyala no disposar d'un espai adequat per treballar.

Teletrabajo Per a Masuda, “el problema principal radica en el fet que les empreses han implantat precipitadament la fórmula del teletreball sense uns protocols definits, sense mesures de conciliació i sense una correcta gestió del temps per evitar el burnout, sobretot per a treballadors amb persones a càrrec”. Per això, i per tal d'introduir en el futur aquesta modalitat, la professora d'EADA recomana que “es faci de forma moderada i paulatina i amb uns protocols ben definits”.

Per evitar que succeeixi el mateix que durant el confinament, Aline Masuda planteja les següents recomanacions per a les empreses:

 

  • Tenir rutines i treballar per blocs, no en horari continuat. És aconsellable para a meitat de la jornada per fer esport o d'altres activitats.
  • Evitar l'excés de videoconferències que fatiguin (no fer més de 2 reunions).
  • Establir un límit d'accés a l'email i al WhatsApp del treball (és a dir, horari de connexió).
  • Acordar les pautes de treball amb el/la supervisor/a
  • Disposar de moments de transició entre l'activitat professional i l'activitat familiar.

Malgrat els inconvenients detectats en aquest informe d'EADA, la gran majoria dels treballadors no concep tornar a l'oficina sense l'opció del teletreball. El 80% considera que la seva empresa hauria d'implementar algun tipus d'opció de teletreball en el futur.