Notícies

Els participants d'EADA es podran certificar com a controllers

14 Juny 2019
Finances

ControllerGràcies a l’acord recent entre EADA i Global Chartered Controller Institute (GCCI) –entitat que atorga el certificat líder en control de gestió, el Chartered Controller Analyst Certificate, els participants del Programa de Control de Gestió i Reporting i del Postgrau en Finances podran millorar la seva ocupació en finalitzar la formació a EADA. En concret, podran aconseguir aquesta certificació exclusiva i desenvolupar la seva carrera com a controllers de gestió, una de les professions més demandades a l’actualitat. Així, els participants que ho desitgin, podran presentar-se als exàmens dels tres nivells del CCA Certificate. GCCI els cedirà en exclusiva els continguts necessaris i que no estan inclosos en les matèries que s’imparteixen a classe.

Aquest certificat va ser creat amb l’objectiu d’establir un conjunt d’estàndards dins del Control de Gestió, tant d’anàlisis, gestió i planificació com de tècniques i estratègies per dotar la figura del controller de major dimensió, homogeneïtat i transparència en el mercat. GCCI ha format més de 2.500 professionals de control de gestió.

A més, els participants del Postgrau en Finances d’EADA també tindran l’opció de convalidar el 70% del Certified European Financial Analyst (CEFA), certificació internacional atorgada per l’European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), la qual acredita per a l’assessorament i l’anàlisi financera i per a la gestió de carteres i inversions. D’una altra banda, podran preparar-se per al 80% del Certificat d’Assessor Financer (AF), que acredita per realitzar tasques d’assessorament a clients en matèria d’inversió.

El perfil del controller

A aquest perfil cada cop més buscat per les empreses se li exigeix tenir capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, adaptació al canvi –ja que les organitzacions operen en entorns cada cop més canviants- i que sigui, en definitiva, un soci estratègic per a totes les àrees de l’organització.

Amb el CCA Certificate, els participants d'EADA estaran preparats per assumir les funcions que s'exigeixen avui dia als controllers:

- Disseny i seguiment del sistema comptable, desglossaments analítics i consolidació.
- Disseny, seguiment i optimització de procediments interns.
- Reporting de filials / unitats de negoci / delegacions a la direcció.
- Identificació, seguiment i reporting d’indicadors crítics, tant financers com no financers en un quadre de comandament integral.
- Col·laborar en el disseny de l’organització, dels nivells de decisió i de responsabilitat.
- Disseny i seguiment del sistema pressupostari, com a plasmació financera de l’estratègia de l’empresa.
- Control de despeses, rendibilitat i productivitat.
- Anàlisi i gestió de negocis.