Notícies

IX Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola d'EADA i CEPYME

5 Juny 2018
Finances

El IX Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola d’EADA i CEPYME constata la recuperació econòmica i financera dels darrers tres anys així com un creixent optimisme per part dels empresaris espanyols. L’informe, basat en l’anàlisi de 445 empreses de diferents sectors i tamanys, destaca principalment l’elevat creixement de les vendes de les companyies així com la tendència a l’alça de la seva rendibilitat econòmica.

La xifra de facturació de les empreses va augmentar un 5,9% el 2017 respecte de l’any anterior, registrant el seu quart increment anual consecutiu i el major repunt de la seva sèrie històrica des que s’elabora l’informe. També és remarcable el percentatge de companyies que van aconseguir augmentar les vendes en relació a l’any anterior. En concret, el 2017 les vendes van créixer una mitjana d’un 5,9%, la qual cosa suposa un increment substancial en relació al 3,7% de l’any anterior. Aquest és el quart any consecutiu en què ha augmentat la xifra de negocis, la qual cosa implica una recuperació dels nivells d’activitat previs a la crisi.

Més rendibilitat i  eficiència 

Aquests bons resultats del IX Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola d’EADA i CEPYME s’ha traduït en una millora substancial de la rendibilitat econòmica, que va assolir el 8,3% en 2017, la millor dada des de 2010. A més, els empresaris i directius segueixen prenent decisions a llarg termini. Les bones dades econòmiques i les perspectives optimistes de creixement dels propers ants els ha permès prendre decisions amb caràcter més estratègic, pensant en la generació de valor a mig i llarg termini.

Aquestes decisions més estratègiques se centren en les següents prioritats: desenvolupament de productes, nous serveis i línies de negoci, major presència en els canals online, millora dels sistemes d’informació i una major internacionalització.

Malgrat aquestes dades favorables, Gerardo Cuerva, vicepresident de CEPYME, alerta de la disminució del percentatge de microempreses que han presentat millors resultats que en l’exercici anterior, “la qual cosa ha llastat el conjunt de beneficis de les pimes”. A més, adverteix que qualsevol indici d’incertesa política pot posar en risc la situació econòmica que amb tant d’esforç empreses i treballadors hem aconseguit revertir”.

Banca-Empresa

Diagnóstico FinancieroEl IX Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola d’EADA i CEPYME també posa de manifest que l’autofinançament continua sent l’opció preferida pels empresaris per finançar les seves futures inversions (40,5%), mentre que el préstec bancari se situa en segona posició amb un 34%. Segons l’informe, han pogut influir factors com el procés de desendeutament per minimitzar el risc financer, l’exigència de garanties en l’obtenció del crèdit o l’elevat import de les comissions vinculades a aquest tipus de finançament.

Com ja es constatava en les anteriors edicions de l’informe, segueix existint una correlació entre les empreses que van obtenir pèrdues i les que van tenir limitacions en l’accés al crèdit. Aquest és el cas de les microempreses, un 38% de les quals va tenir restriccions creditícies amb les entitats financeres.

Previsions 2018

Gairebé 8 de cada 10 empresaris i directius consultats en aquest informe esperen de nou augmentar la seva xifra de vendes, un 10% creu que es mantindrà igual i només un 12% pronostica una caiguda de la seva facturació. A això cal afegir que un 53% de les empreses consultades espera dur a terme més contractacions (37% segons les dades obtingudes en 2016 i 2017), mentre que només un 14% preveu realitzar reajustaments. Són dades que confirmen la solidesa de l’economia espanyola i que els ajustaments i mesures preses durant aquests darrers anys estan donant els seus fruits.

Quant als plans d’inversió, 6 de cada 10 empreses tenen previst augmentar-los, una millora de tres punts percentuals en comparació amb els de l’anterior informe. Segons l’autor de l’estudi, el professor d’EADA Rafael Sambola, “ha de continuar aquesta tendència perquè és el principal motor de creixement i el que generarà més ocupació”.