Notícies

Estudi EADA - ICSA- Retribucions Salarials

14 Gener 2014

Només els sous directius aconsegueixen sortir de la crisi. Estudi EADA - ICSA

  • Els directius augmenten llur retribució gairebé un 7% el 2013, mentre que els sous dels quadres mitjos i dels empleats cauen un 3% i un 0,5%, respectivament.
  • Per segon any consecutiu, el mercat paga millor als directius del sector industrial que als seus homòlegs del sector financer.
  • Madrid és la comunitat autònoma on es paguen les retribucions més altes.

L’informe “Evolució salarial 2007-2013” analitza més de 80.000 dades.

Els directius aconsegueixen millorar la seva situació, augmentant la seva retribució mitjana gairebé un 7% respecte el 2012, mentre que els quadres mitjos i els empleats pateixen encara els rigors de la crisi, amb caigudes del 3,18% i del 0,47%, respectivament. Com mostra el següent gràfic, només els directius aconsegueixen superar la inflació i mantenir llur poder adquisitiu.

Estudio EADA – ICSA. Evolucion-poder-adquisitivo

Estudi EADA - ICSA. Evolució del poder adquisitiu.

Aquests resultats es desprenen de la setena edició de l’estudi “Evolució salarial 2007-2013”, presentat avui a Barcelona, fruit de la col•laboració entre ICSA i EADA Business School. El treball s’ha elaborat a partir d’una mostra que recull dades salarials de més de 80.000 empleats per compte aliena a Espanya, captades per mitjà d’enquestes i de la plataforma www.cuantomepagan.com.

Presentació de l’estudi EADA - ICSA Evolució Salarial 2007-2013

Ernesto Poveda, president d’ICSA Grup, creu que “la profunditat de la crisi i la manca d’ocupació han generat un estancament en les remuneracions dels empleats. La millora en el cas dels directius pot ser indicativa de la tan desitjada recuperació”. Jordi Costa, professor d’EADA, afegeix que “mentre els primers van reorientar els seus sous, els empleats seguien sota els efectes dels convenis col•lectius. Ara estem assistint a un procés a la inversa, en què els directius noten primer les millores.”

Directius a l’alça, els demés hauran d"esperar

L’any 2013 ha significat una ampliació en més d’un 7% de la diferència salarial entre directius i empleats respecte l’any anterior. Ernesto Poveda considera que el període de recessió està afectant “durament les classes mitjanes i treballadores, que cada vegada són més difícils de distingir salarialment. De fet creiem fermament que cal avançar a models retributius sostenibles sense la rigidesa actual, adaptables a la realitat econòmica canviant, pràctica que les organitzacions de futur ja estan aplicant”. En aquest sentit el professor Costa considera urgent i necessari que “empreses i treballadors reformulin els sistemes de retribució perquè incloguin altres conceptes variables, extrasalarials i també no estrictament econòmics”.

Estudi EADA - ICSA. Evolució per categories

Comparativa per comunitats autònomes

Estudi EADA - ICSA. Evolució per comunitats autònomes

Sectors

Quant a l"evolució salarial dels diferents sectors, podem destacar que per segon any consecutiu el mercat valora més els directius de la indústria que els directius del sector financer. En aquest sentit Poveda recorda que “el sector financer ha rebut un fort descrèdit durant la crisi, mentre que la indústria representa per a molts l’economia real, allunyada de l’especulació i els escàndols”.

Estudi EADA - ICSA. Evolució per sectors.

Descarrega l'informe (en castellà)