+ 5 anys

Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
setembre
Experiència
+ 5 anys
Preu
43.000€
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
18 de novembre de 2022
Horaris
Divendres de 16h a 21:30h
Dilluns alterns de 18h a 21:30h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
3 de març de 2023
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sessions (12h)
Format
Temps parcial
Inici
18 abril 2023
Experiència
+ 5 anys
Preu
850€
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
09 de març de 2023
Horaris
Dijous de 17h a 20h30
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
22 novembre de 2022
Horaris
dimarts de 18h a 21.30h y 1 dissabte al mes de 9h a 13h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 de desembre 2022
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
5 mesos
Format
Temps parcial
Inici
21 de novembre 2022
Horaris
Dilluns tarda de 18 a 21.30 h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
20 de gener de 2023
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
14 d'abril de 2023
Horaris
2 dies intensius al mes
Experiència
+ 5 anys