+ 5 anys

Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
setembre
Experiència
+ 5 anys
Preu
39.000€
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
05/03/2021
Horaris
Divendres de 16h a 22h
Dissabtes de 9.30h a 13.30h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
31 de Gener de 2020
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sessions (12h)
Format
Temps parcial
Inici
14 de Febrer de 2019
Experiència
+ 5 anys
Preu
690€
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
4 de març de 2021
Horaris
Dijous tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
novembre de 2021
Horaris
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 d'Abril de 2021
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
4 meses
Format
Temps parcial
Inici
5 de Març de 2020
Horaris
Dilluns tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
15 gener de 2021
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 d'abril de 2021
Horaris
2 dies intensius al mes
Experiència
+ 5 anys