+ 5 anys

Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
setembre
Experiència
+ 5 anys
Preu
37.000€

Barcelona, Espanya

Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
08/11/2019
Horaris
Dilluns alterns de 18h a 22h
Divendres de 16h a 22h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Febrer 2020
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sessions (12h)
Format
Temps parcial
Inici
4 de Febrer de 2019
Experiència
+ 5 anys
Preu
690€
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sessions (12h)
Format
Temps parcial
Inici
14 de Febrer de 2019
Experiència
+ 5 anys
Preu
690€
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
5 de març de 2020
Horaris
Dijous tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
12 de Novembre 2019
Horaris
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
29 de Novembre de 2019
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
4 meses
Format
Temps parcial
Inici
4 de Novembre de 2019
Horaris
Dilluns tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
10 de gener de 2020
Horaris
Divendres alt. 15:30-21:30h
Dissabtes alt. 9:00-14:00h
Experiència
+ 5 anys