+ 5 anys

Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
setembre
Experiència
+ 5 anys
Preu
39.000€
Idiomes
Espanyol
Durada
14 mesos
Format
Temps parcial
Inici
19/03/2021
Horaris
Dilluns alterns de 18h a 22h
Divendres de 16h a 22h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
1 d'Octubre de 2021
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
3 de març de 2022
Horaris
Dijous de 17h a 21h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre de 2021
Horaris
dimarts de 18h a 21.30h y 1 dissabte al mes de 9h a 13h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
19 de Novembre de 2021
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
4 meses
Format
Temps parcial
Inici
18 d'Octubre de 2021
Horaris
Dijous tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Gener de 2022
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
8 d'abril de 2022
Horaris
2 dies intensius al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
9 mesos
Format
Temps parcial
Inici
5 de novembre de 2021
Horaris
Dilluns de 18hrs a 22hrs i 13 divendres de 17hrs a 21hrs
Experiència
+ 5 anys