0 - 3 anys

Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 de març de 2021
Horaris
Dilluns i dimecres
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
15 de març de 2021
Horaris
Dilluns i dimecres
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
10 mesos
Format
Temps complet
Inici
octubre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
24.500 €
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
12 mesos
Format
Temps complet
Inici
octubre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
24.500 €
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Octubre 2021
Horaris
dilluns i dimecres de 18h a 22h
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre de 2021
Horaris
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
2on Trimestre 2020 (Data a concretar. Previsió Maig 2020)
Horaris
Divendres tarda
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Octubre 2020
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
0 - 3 anys