0 - 3 anys

Idiomes
Anglès
Format
Temps complet
Inici
Setembre 2022
Horaris
Dilluns - Divendres
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Anglès
Durada
9 mesos
Format
Temps complet
Inici
Octubre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
24.500 €
Idiomes
Anglès
Durada
9 Mesos
Format
Temps complet
Inici
Octubre
Experiència
0 - 3 anys
Preu
24.500 €
Idiomes
Espanyol
Durada
6 mesos
Format
Temps parcial
Inici
4 de febrer de 2022
Horaris
dimarts i dijous de 18h a 21.30h
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
novembre de 2022
Horaris
dimarts de 18h a 21.30h y 1 dissabte al mes de 9h a 13h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
1 d'Abril 2022
Horaris
Divendres tarda
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Octubre 2022
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
0 - 3 anys