Temps parcial

Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
22 d'octubre 2021
Horaris
Divendres tarda i Dissabtes matí
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
4 de març de 2021
Horaris
Dijous tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de novembre de 2021
Horaris
Dimarts per la tarda y 1 dissabte al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
4 mesos
Format
Temps parcial
Inici
2on Trimestre 2020 (Data a concretar. Previsió Maig 2020)
Horaris
Divendres tarda
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 d'Abril de 2021
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
4 meses
Format
Temps parcial
Inici
4 de Març de 2021
Horaris
Dijous tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
2on Trimestre 2020 (Data a concretar. Previsió Maig 2020)
Horaris
Divendres tarda
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
19 novembre de 2021
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
12 mesos
Format
Online
Inici
22/10/2018
Horaris
Temps Parcial Flexible
Experiència
3 - 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 d'abril de 2021
Horaris
2 dies intensius al mes
Experiència
+ 5 anys