Màrqueting i Vendes

Idiomes
Espanyol
Durada
12 mesos
Format
Temps parcial
Inici
23 novembre de 2023
Horaris
Divendres tarda i dissabtes alterns
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
6 d'octubre 2023
Horaris
Divendres tarda 17.00-20.30h i dissabte 9.00-12.30h
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
16 de novembre de 2023
Horaris
Divendres tarda
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
27 d'Octubre 2023
Horaris
Divendres tarda
Experiència
0 - 3 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 mesos
Format
Temps parcial
Inici
9 de febrer de 2024
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Experiència
+ 5 anys