Marketing, Operacions i Supply

Manuel Guerris Larruy

Manuel Guerris Larruy

Programme Manager

Manuel Guerris és Doctor, Enginyer Industrial per ETSEIB / UPC, MBA per IESE i Master en Economia i Investigació d'empreses per l'IQS. En Manuel té més de 15 anys d'experiència en diversos llocs de responsabilitat en empreses de tecnologia i de serveis en llocs d'adjunt a direcció general, gerent de outsourcing i director comercial. Emprenedor dins del sector tecnològic i e-health i consultor en empreses com Indra, Siemens, Hydro, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic de Barcelona, Panrico i Ficosa, en els àmbits d'internacionalització, estratègia, màrqueting, logística i millora d'operacions. Formador en els àmbits d'estratègia, operacions i logística, internacionalització Data Science i BigData aplicat al business.

Operations, SCM, E-health, New technologies, New business models, Entrepreneurship, Neurosciencies applied to business, Data Science applied to management, BigData

Ph D - Doctor of Philosophy | , IQS, RAMON LLULL UNIVERSITY

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Master of Economy and Management Research, IQS, RAMON LLULL UNIVERSITY

MBA - Master of Business Administration | , IESE, UNIVERSITY OF NAVARRA

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Industrial engineer. Electrical branch , UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Professional

Partner , NEO CONSULTING BCN (2008-)

E-health start-up. Founder , WORLDWIDE INTEGRAL REHABILITATION SYSTEMS (2008-2015)

FREE-LANCE CONSULTANT , (2005-2008)

Commercial Director in Spain , SELLBYTEL (2004-2005)

Advisor to the CEO of Catalonia headquarters, INDRA (2003-2004)

Strategic and business development consultant , INDRA (2000-2003)