Finances i Control de Gestió

Jordi Carenys Fuster

Jordi Carenys Fuster

Researcher

Jordi Carenys és Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i EMBA per EADA. Actualment és Full Professor a EADA i Visiting Professor a la Aston University. És autor de 15 llibres i més de 25 casos i notes tècniques de temàtica comptable i financera. Actualment desenvolupa diferents projectes de recerca relacionats amb el control de gestió i la gamificació en l'àmbit de l'educació comptable i financera, els resultats es reflecteixen en diverses conferències en congressos i més de 30 articles acadèmics, publicats en Accounting in Europe, Journal of Accounting Education, The Spanish Accounting Review or The Spanish Accounting and Finance Review, entre d'altres. Ha estat professor a les Universitats Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya i Linköping University. Jordi ha prestat serveis per a empreses i entitats com Hoechst Ibèrica, Ajuntament de Barcelona, Banca March, La Caixa o l'Escola Superior de Caixes d'Estalvi.

Management Control
Accounting Education

Ph D - Doctor of Philosophy | , Universitat Pompeu Fabra

MBA - Master of Business Administration | , EADA

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Graduate in Economics and Business Administration, Universitat Autònoma de Barcelona

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció - ACCID

British Accounting and Finance Association - BAFA

European Accounting Association -

Revista Contabilidad y Dirección /Accounting and Business Review -

Asociación española de profesores de contabilidad - ASEPUC

Academic

Professor, Universitat Pompeu Fabra (1994-2004)

Visiting Professor

Visiting Professor, Universidad de Linköping (Sweden) (1992-1992)

Journal Article, Scholarly

CARENYS FUSTER, J. Increased learning perceptions and intrinsic motivation to learn with educational apps. A South African Experience. Edinburgh, UK: Journal of International Business Education.

CARENYS FUSTER, J. , Moya, S. , Vila, M. (2018). Effectiveness of an accounting videogame in terms of attributes, motivation and learning outcomes. : RIO Journal.

Hellman, N. , CARENYS FUSTER, J. (2018). Introducing More IFRS Principles of Disclosures – Will the Poor Disclosers Improve. : Accounting in Europe.

CARENYS FUSTER, J. , MOYA GUTIERREZ , S. , Perramón, J. (2016). Is it worth it to consider videogames in business education. Madrid: Spanish Accounting Review.

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2014). La funcionalidad de los sistemas de control de gestión: una metodología de evaluación. Spain: Harvard Deusto Business Review.

CARENYS FUSTER, J. (2013). Sistemas de incentivos y creación de valor: el EVA. Barcelona: Revista de Contabilidad y Dirección.

SALES PARDO, X. , CARENYS FUSTER, J. (2013). Case study on performance management. A comprehensive approach.. : British Journal of Economics, Management & Trade.

SALES PARDO, X. , CARENYS FUSTER, J. (2012). Management control systems and strategy alignment after an MBO: a case study on the influence of the personal preferences of dominant individuals. : Spanish Journal of Finance and Accounting.

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2012). Tailoring performance management systems: A sports merchandiser’s case. : Sport, Business and Management: An International Journal.

SALES PARDO, X. , CARENYS FUSTER, J. (2009). La investigación con estudio de casos en contabilidad de gestión, una ciencia social. Madrid: Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión.

CARENYS FUSTER, J. (2008). Management of financial margin through funds transfer pricing. Morrisville, USA: European Journal of Finance, Economics and Administrative Sciences.

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2008). Costing the banking services : a management accounting approach. : Journal of Money, Investment and Banking.

CARENYS FUSTER, J. (2007). Management Accounting in Spanish Saving Banks. : Journal of Performance Management.

CARENYS FUSTER, J. (2007). Un análisis empírico de la contabilidad de gestión en las cajas de ahorro españolas. : Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión.

CARENYS FUSTER, J. , FALGUERA, . (1997). El cuadro de mando como herramienta de gestión. Barcelona: Business Review.

Amat, . , CARENYS FUSTER, J. , Blake, . , Gowthorpe, . (1996). La contabilidad de gestión: en búsqueda de un rol más activo. : Revista Boletín de Estudios Económicos.

CARENYS FUSTER, J. (1989). El borrador del nuevo Plan General de Contabilidad. : Revista Formación y Empresa.

Journal Article, Non-Scholarly

CARENYS FUSTER, J. (2018). Retos actuales en la formación para la dirección. : Revista GREF noticias.

CARENYS FUSTER, J. (2010). Los precios de transferencia de fondos en la banca comercial. Madrid: Técnica Contable.

CARENYS FUSTER, J. (2009). Precios de transferencia : conflicto, negociación y control de gestión. : Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad.

CARENYS FUSTER, J. (2009). Centros de beneficios : ¿una oportunidad o un riesgo?. : Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad.

CARENYS FUSTER, J. (2008). La contabilidad de costes en las empresas bancarias. : Técnica Contable.

CARENYS FUSTER, J. (2008). El control de gestión en organizaciones descentralizadas. : Estrategia financiera.

CARENYS FUSTER, J. (2007). Control de gestión y descentralización. : EADA view.

CARENYS FUSTER, J. , VALLS ROIG, A. (1996). Caso Banesto: algunas reflexiones. : Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad.

Technical Report

CARENYS FUSTER, J. , ORS HERNANDEZ, J. (2016). Depreciation & Amortization. : .

CARENYS FUSTER, J. (2016). El estado de flujos de efectivo. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. , ORS HERNANDEZ, J. (2016). Integration. : .

CARENYS FUSTER, J. , ORS HERNANDEZ, J. (2016). Introduction to Financial Accounting and Balance Sheet. : .

CARENYS FUSTER, J. , ORS HERNANDEZ, J. (2016). The Income Statement. : .

CARENYS FUSTER, J. , ORS HERNANDEZ, J. (2016). Write-offs and Provisions. : .

CARENYS FUSTER, J. (2008). Precios de transferencia. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2005). Análisis de la estructura de costes. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2004). Análisis de cuentas consolidadas. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2004). El coste del producto. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Cuadro de mando integral. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2003). La contabilidad de gestión : algunos desarrollos actuales. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1997). Activos ficticios. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1997). El Plan General de Contabilidad. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1997). Normas de valoración. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1997). Provisiones. : EADA.

Chapters in Scholarly Book

CARENYS FUSTER, J. (2011). Contabilidad y Control de Gestión: Experiencias Sectoriales. Madrid: .

CARENYS FUSTER, J. (2007). Costes por actividades en las empresas bancarias. Valencia: AECA.

CARENYS FUSTER, J. (2005). Documento de la Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid: AECA.

Other

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. , , . , , . (2011). Contabilidad y Control de Gestión: Esperiencias Sectoriales. Madrid: .

Conference Proceeding

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2009). A case study on influencing factors in the reorientation of MCS after an MBO. Tampere. Findland: 32nd EAA Conference.

CARENYS FUSTER, J. (2007). Costes por actividades en las empresas bancarias. Valencia: XIV Congreso AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración).

CARENYS FUSTER, J. (2007). Costes por actividades en las empresas bancarias. Barcelona: II Congreso de la ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

CARENYS FUSTER, J. (2003). La contabilidad de gestión en las cajas de ahorros españolas: una investigación empírica. Santiago de Chile: III Encuentro Internacional de Finanzas.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Management Accounting in Spanish Saving Banks: empirical evidence. Nantes: I seminario de Investigación del ABE (Alliance for Business Education).

CARENYS FUSTER, J. (2003). Management Accounting in Spanish Saving Banks: empirical evidence. Sevilla: XXVI Congreso anual de la European Accounting Association.

CARENYS FUSTER, J. (1996). La contabilidad de gestión: en busca de un rol más activo. Almería: III Worshop en control de gestión, memorial Raymond Konopka.

CARENYS FUSTER, J. (1996). La contabilidad de gestión: en busca de un rol más activo. Barcelona: VII Congreso de profesores universitarios de contabilidadad.

CARENYS FUSTER, J. (1996). Particularidades de la auditoría en el sector turismo. Sitges: VII Forum del auditor profesional.

Chapters in Non-Scholarly Book

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2007). 50 lecciones de management: libro conmemorativo del 50 aniversario de EADA. Barcelona: Granica.

CARENYS FUSTER, J. , SALES PARDO, X. (2007). 50 lecciones de management: libro conmemorativo del 50 aniversario de EADA. Barcelona: Granica.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Comprender las normas internacionales de contabilidad. Barcelona: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Comprender las Normas Internacionales de contabilidad . Barcelona: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Comprender las normas internacionales de contabilidad. Barcelona: Associació Catalana de Comptabilitat I Direcció.

CARENYS FUSTER, J. (1988). Enciclopedia de la Banca. Barcelona: Salvat.

CARENYS FUSTER, J. (1988). Enciclopedia de la Banca. Barcelona. Barcelona: Salvat.

Book, Non-Scholarly

CARENYS FUSTER, J. (2005). Fundamentos de análisis financiero : cómo interpretar y analizar estados financieros. Barcelona: GRANICA.

CARENYS FUSTER, J. (2000). Manual práctico de consolidación de balances. Barcelona: Gestión 2000.

CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1997). Guía práctica de aplicación del P.G.C. Barcelona: GESTION 2000.

AMAT, . , CARENYS FUSTER, J. (1993). Consolidación de balances. Barcelona: Gestión 2000.

AMAT, . , CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1990). El Plan General de Contabilidad. Barcelona: Gestión 2000.

CARENYS FUSTER, J. , SAMBOLA PUIG, R. (1990). Guía práctica de aplicación del Plan General de Contabilidad. Barcelona: Gestión 2000.

Amat, . , CARENYS FUSTER, J. , Monfort, . , SAMBOLA PUIG, R. (1989). El nuevo plan general contable y las PYMES. Barcelona: Gestión 2000.

Case Study with Teaching Note

CARENYS FUSTER, J. (2004). The unknown company. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Clínica Colirio. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (2003). Materiales Cerdanya. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. , Gonzalez, . , Amat i Salas, . (2002). Industrial Llobregat, S.A. (B). : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1996). Artesanía Ibérica. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1996). Capitol. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1996). Envases metálicos. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1996). Suministros Llobregat. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1993). Tritrónic, S.A. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1992). La Seda de Barcelona. : EADA.

CARENYS FUSTER, J. (1989). La màniga ampla. : EADA.

Working Paper

CARENYS FUSTER, J. (2001). La asignación de costes financieros y no financieros en las empresas bancarias. : UPF, Working Paper; Business, Finance and Management Seminar Series.

Doctoral Theses

CARENYS FUSTER, J. (2001). La contabilidad de gestión como instrumento de control de gestión en las entidades de depósito. El caso de las cajas de ahorro españolas. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.