Notícies

Els joves opinen: conclusions de la consulta global Youth Talks sobre IA

7 Juny 2024

AI from the Youth Talks global consultation

Els joves de tot el món expressen la seva opinió sobre el paper de la intel·ligència artificial (IA) a les seves vides, exigint regulacions més estrictes per protegir la privadesa, garantir un accés just i abordar les preocupacions ambientals. Aquests insights sorgeixen de la consulta global Youth Talks on AI, una iniciativa en què EADA Business School, com a sòcia fundadora, va participar activament.

Youth Talks, orquestrada per la Higher Education for Good Foundation, amb seu a Suïssa, va aprofitar la intel·ligència artificial per recopilar i processar opinions de joves d'entre 15 i 29 anys a diversos països. Durant els mesos d’abril i principis de maig, més de 1.000 veus joves van contribuir amb les seves opinions, i la privadesa de les dades va sorgir com la principal preocupació.

Un nombre significatiu de participants va demanar controls estrictes sobre les dades que els sistemes d'IA poden recopilar i van emfatitzar la necessitat de transparència a les aplicacions d'IA. Tot i que alguns enquestats (23%) estaven oberts a l'ús de la IA amb fins de salut i benestar, la majoria (77%) estaven a favor de restriccions per salvaguardar la informació personal i sensible. Les preocupacions sobre l'ús indegut de dades van ser particularment pronunciades entre els enquestats més joves i els d'Amèrica, en comparació dels seus parells a l’Àsia.

L'impacte ambiental va ser una altra qüestió clau i molts van destacar l'alt consum d'energia dels servidors de dades que impulsen les tecnologies d'intel·ligència artificial. Quatre de cada cinc enquestats van advocar per limitar l'ús de la IA per reduir la petjada de carboni. Curiosament, aquesta preocupació va ser menys prevalent entre els joves de regions riques productores d’energia com Amèrica del Nord i Orient Mitjà.

Pel que fa a l'educació, l'enquesta va revelar una forta preferència pels professors humans sobre els robots. Un substancial 71% es va oposar a reemplaçar els docents amb IA a l'aula, valorant la intel·ligència emocional i l'orientació personalitzada que brinden els educadors humans. Només una petita fracció (13%) estava disposada a renunciar a la formació tradicional a favor d'una educació impulsada per la IA.

A més, una gran majoria dels enquestats van expressar el desig de rebre ajuda limitada de la IA amb les tasques. Van destacar la importància de les habilitats de pensament crític i van advertir contra la dependència excessiva de la tecnologia. Molts també van assenyalar l'amenaça potencial a la creativitat, destacant la necessitat d'educar en l'ús responsable de la IA i comprendre'n les limitacions.

Els joves docents que van participar a l'enquesta reconeixen els beneficis de la IA per agilitzar les tasques administratives, alliberar temps per als estudiants i millorar els esforços de recerca. Veuen en la IA una eina per fer que l'aprenentatge sigui més atractiu a través de proves i qüestionaris personalitzats. No obstant això, hi ha la preocupació que la IA pugui exacerbar la bretxa digital i augmenti les desigualtats socials. Els participants van demanar regulacions internacionals sòlides per garantir l'accés equitatiu a les tecnologies d'intel·ligència artificial i prevenir-ne l'ús indegut, com ara la difusió d'informació errònia.

A EADA, on oferim un Doble Grau ADE Global BBA i Intel·ligència Artificial per a Negocis, aquests coneixements són especialment rellevants. Comprendre les preocupacions i les aspiracions dels joves respecte a la IA s'alinea amb el nostre compromís d'integrar tecnologies avançades en el nostre pla d'estudis i, alhora, abordar-ne les implicacions ètiques i socials.