Notícies

Persisteix la desigualtat de gènere a la direcció empresarial: les dones no aconsegueixen augmentar la seva quota de poder

7 Maig 2024

Brecha Salarial 2024

La bretxa de gènere als llocs directius d'empreses espanyoles continua sent una realitat preocupant, segons revela l'informe "Brecha Salarial y Presencia de la Mujer en Puestos Directivos 2024", presentat avui per ICSA Grupo i EADA Business School. Tot i els esforços per tancar aquesta bretxa, la presència femenina en rols de lideratge ha experimentat una caiguda respecte a l'any anterior, sense aconseguir recuperar els nivells precrisi del 2008.

Les dades mostren que la bretxa salarial persisteix, amb els directius masculins guanyant una mitjana de 93.030 euros bruts anuals, mentre que les seves contraparts femenines reben 83.663 euros de mitjana, cosa que representa una bretxa de més de l'11%. Aquesta tendència, encara que mostra una lleugera disminució, avança a un ritme tan lent que s'estima que farien falta 20 anys més per aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones en rols directius, una realitat que els experts consideren inacceptable.

Indry Canchila, enginyera industrial i sòcia directiva de consultoria d'ICSA Grupo, assenyala que “la disminució de la bretxa salarial consolida una tendència a la baixa, encara que a aquest ritme tan lent trigarem uns 20 anys més a aconseguir una igualtat salarial entre homes i dones directives, cosa que continua sent inacceptable i cal treballar-hi".

La Dra. Aline Masuda, investigadora i professora d'EADA Business School, destaca la necessitat de redissenyar els càrrecs directius per promoure la conciliació laboral i familiar. Segons Masuda, "els llocs que fomenten la presencialitat i les hores extres contribueixen a la desigualtat, ja que la societat continua esperant que les dones siguin les principals responsables de la cura de la família".

Pel que fa a la representació femenina a diferents àrees de direcció, l'informe revela que les dones només ocupen el 9% de les posicions de directora general a Espanya, amb xifres estancades des de fa anys. Tot i que destaquen en àrees com Comunicació (39%), RRHH (33,2%) i Màrqueting (30,5%), segueixen estant subrepresentades en àrees típicament masculines com TIC (5,2%), producció (5,8%) i comercial (7,3%).

Per abordar aquesta desigualtat, Canchila emfatitza la necessitat d'un canvi en l'estructura de les organitzacions i un redisseny en les maneres de treballar, donant prioritat al treball per objectius i resultats sobre el presencialisme. La persistència d'aquesta bretxa de gènere a la direcció empresarial destaca la urgència de mesures concretes i polítiques inclusives per promoure la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral.

La paradoxa existent sobre els resultats d'aquest informe és -com EADA analitza anualment- que l'evolució de la presència femenina en els programes de formació executiva i d'alta direcció continua creixent, arribant aquest 2024 a la cota màxima de representativitat amb un 54% de dones als més de 70 programes. “La dona es prepara per assolir posicions de representació i decisió a les empreses i organitzacions. Ara és el torn de les organitzacions de fer-ho possible sense demores”, afirma el Dr. Jordi Díaz, Dean i director general d'EADA.