Notícies

EADA ajuda les pimes a liderar la seva transformació digital

3 Juny 2023

Programa Subvencionado 1EADA és una de les entitats formadores del Programa Generació Digital Pimes, coordinat per l’Escola d’Organització Industrial (EOI) i que forma part de la iniciativa Generació Digital, del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital -finançat amb el fons Next Generation de la Unió Europea-. Es tracta d’un programa 100% subvencionat sobre gestió digital que forma i mentoritza els equips directius i els responsables d’àrea de pimes per a adquirir els coneixements i les habilitats per impulsar la transformació digital de la seva empresa.

En concret, aquest és un programa de 150 hores, amb modalitat online i presencial, on poden participar com a màxim 2 persones de cada pime i empreses de Catalunya d’entre 10 i 249 treballadors. En finalitzar la formació, els participants obtindran el títol oficial de Postgrau en Transformació Digital per a Directius de Pimes d’EADA.

Aquest programa ofereix la possibilitat de dissenyar i implementar un pla de transformació digital de manera tutelada, a més de detectar oportunitats de negoci, conèixer casos de transformació digital en diversos sectors i fer networking des del primer dia. Els continguts d’aquesta formació s’estructuren en 6 mòduls diferents:

  • L’empresa a l’economia digital: Context digital, nous models de negoci i pla de transformació digital.
  • Transformant l’experiència del client: Mapa d’experiència del client, procés de compra i propietat / privacitat.
  • Habilitant tecnològicament la transformació: Analítica digital i Big Data, automatització i robotització, Machine Learning i IA.
  • Gestionant el canvi: Persones i organització, transformació cultural, metodologies d’innovació Agile.
  • Casos d’ús sectorials: Casos de digitalització de sectors com ara l’industrial, l’agroalimentari, serveis, TIC o consum.
  • Pla de transformació digital i pla d’acció per a l’empresa: Projecte tutelat i amb pla d’acció.

Nou paradigma organitzacional

Programa Subvencionado 2EADA compta amb una àmplia experiència en el disseny i implementació de programes relacionats amb la transformació digital. Per això, com explica l’Oriol Ripoll, Director dels Programes In Company d’EADA, “quan se’ns va oferir la possibilitat de participar en aquest programa no en vam tenir cap dubte, ja que és una oportunitat única per contribuir a què les empreses catalanes siguin més competitives”. En la seva opinió, “en el seu compromís per donar resposta a les necessitats de les empreses, EADA dona un nou pas endavant tot ajudant el teixit empresarial a liderar la transformació digital de les seves organitzacions, un dels principals desafiaments per millorar la productivitat i la relació amb els clients”.

Segons Ripoll, “la transformació digital és un procés que consisteix a reorientar una companyia cap a l’aplicació i l’ús de les tecnologies emergents per fer front als reptes del món actual amb noves solucions”. I hi afegeix: “Avui dia no és possible millorar la productivitat, el creixement, l’eficiència o la internacionalització sense la digitalització ni l’automatització digital. Per això, és necessari conèixer quines oportunitats de negoci pot oferir la digitalització, independentment del sector o tipologia d’empresa”.

Però la transformació digital va més enllà de la incorporació de la tecnologia. “Es tracta d’un canvi estratègic per a la companyia, és una transformació a nivell organitzacional i cultural que afecta tots els estaments de l’organització”. En la seva opinió, “estaríem parlant d’un canvi en les persones i en el negoci, la qual cosa comporta nous lideratges i perfils professionals, nous espais i noves formes de treballar, noves formes de relacionar-se amb els clients, per la qual cosa és fonamental que aquesta transformació vingui custodiada per directius/ves i responsables de l’organització”.

Metodologia pràctica

Una de les característiques principals d’aquest programa és el seu focus pràctic, emmarcat en el model pedagògic que aplica EADA a tots els seus programes i que està basat en l’aprenentatge actiu per part dels participants. És a dir, aprendre fent, enlloc d’aprendre escoltant -learning by doing-. Igual que succeeix en tots els programes d’EADA, al Postgrau en Transformació Digital per a Directius de Pimes s’utilitzarà una combinació de metodologies amb un enfocament 100% pràctic i actiu, basat en la preparació i discussió de casos reals, treball en equip, anàlisi de problemes reals i desenvolupament de propostes concretes.

A més, durant l’execució del programa, els participants dissenyaran un pla de transformació digital per a la seva empresa de manera tutelada i amb un pla d’acció per tal d’implementar-lo just en finalitzar el programa. El postgrau incorpora també experiències reals de transformació digital d’empreses de diversos sectors.