Notícies

Leaders4Good: 1er Estudi sobre Sostenibilitat i Lideratge de les Persones Directives a Espanya

26 Octubre 2021

Només el 30% de les persones directives assoleixen un nivell de maduresa quant a sostenibilitat, segons se’n desprèn del primer Estudi sobre Sostenibilitat i Lideratge de les Persones Directives a Espanya d’EADA Business School i la consultora de comunicació Both. People&Cooms. Es tracta d’un treball d’investigació codirigit pels professors d’EADA Ferran Velasco, Federica Massa Saluzzo i Davide Luzzini que proposa un índex de maduresa i identifica les competències clau en el lideratge sostenible.

L’estudi constata que les persones directives que tenen una major valoració en comportaments sostenibles i que, per tant, poden ser considerades madures, no només estan sensibilitzades per la sostenibilitat, sinó que dominen tres competències clau: l’empatia (capacitat de traslladar l’entusiasme a l’equip), el lideratge (alinear els equips entorn a uns objectius i una estratègia ben definits) i l’execució (implementar aquesta estratègia mobilitzant totes les persones de l’organització). Així ho explica la Dra. Federica Massa Saluzzo: “Quan parlem de maduresa ens referim a les persones que, mitjançant les seves accions i decisions, promouen la preservació del medi ambient, la millora del benestar de tots els stakeholders i fomenten aquests comportaments entre els membres del seu equip i dins de l’organització". 

Quatre perfils

Els líders considerats madurs ocupen, en la seva majoria, posicions de direcció més altes, tenen un nivell de formació més elevat i acostumen a treballar en grans empreses. En aquest grup, les dones representen un 53% i els homes un 47%. Al cantó oposat s’hi trobem els immadurs, que representen un 34% de la mostra. Destaquen per estar poc motivats per temes socials i mediambientals i per obtenir una pitjor puntuació en empatia, lideratge i execució.

A aquests percentatges caldria afegir un 26% que correspon als catalogats com a competents però desafectes, que són el qui, malgrat tenir les competències necessàries, no es mostren tant conscienciats ni sensibilitzats entorn a la sostenibilitat. El 10% restant correspon als que s’han denominat principiants entusiastes, és a dir, perfils preocupats per la sostenibilitat però que no assoleixen un nivell competencial elevat. Acostumen a ser més joves i treballen en empreses més petites.

Recolzament a l’organització

A més de la motivació i les competències, l’estudi conclou que el recolzament a l’organització té un efecte directe amb un major  lideratge sostenible. Segons detalla l’informe, la competència i la motivació tindran un efecte major en el lideratge sostenible quan el recolzament de l’organització que el/la líder percep en iniciatives prosocials i mediambientals és alt. “Quan aquests tres factors coincideixen i es donen al mateix temps tenen un efecte determinant en el grau de maduresa, deixant fora de joc totes les variants de control com poden ser l’edat, el gènere, el tamany de l’empresa o la posició en l’organització”, assegura Federica Massa Saluzzo.

De la seva banda, Marcela Ospina, Directora de l’Àrea de Propòsit i Sostenibilitat de Both. People&Cooms, destaca la rellevància de dur a terme investigacions com aquesta, “ja que ens permet saber com recolzar-los per poder liderar el canvi cap a la sostenibilitat”. De fet, tal com assenyala l’estudi, i en contra del que alguns directius podrien pensar, la responsabilitat social i mediambiental no està renyida amb la rendibilitat de l’empresa. “Desmuntar aquest tipus de mites ens ajudarà a aconseguir que cada cop siguin més els líders compromesos amb la sostenibilitat”, apunta Ospina.

Aquesta investigació ha comptat també amb la col·laboració de B Lab, organització sense ànim de lucre que forma part de B Corp, organització mundial que certifica empreses B Corp.