Notícies

EADA llença un Programa per al Desenvolupament de Carrera i Ocupació

7 Agost 2020
Recursos humans

Programa EmpleabilidadLa crisi de la Covid-19 ha causat un greu impacte en el mercat laboral d’Espanya destruint més d’un milió de llocs de treball en el segon trimestre de l’any. Moltes persones s’enfronten a una situació de recerca d’oportunitats professionals en un context d’adversitat i d’alta exigència.

Davant aquesta situació, EADA ha decidit dissenyar un programa formatiu que permeti als seus participants incrementar exponencialment la seva ocupació i accelerar la seva carrera professional. Es tracta del nou Programa pel Desenvolupament de Carrera i Ocupació, que s’impartirà a partir del 28 de setembre en format online i a partir del 26 octubre de manera presencial. El programa s’impulsa amb Bros Group, partner acadèmic d’EADA que és una reconeguda firma d’Executive Search especialista en identificar talent en perfils d’alta direcció i middle management. Es dirigeix a tots aquells perfils que volen dotar-se de recursos i eines que els permetin buscar feina de manera més consistent.

Segons Manuel Miguélez, director de Bros Group Executive Search a Barcelona, “en aquest nou context, caracteritzat per una elevada volatilitat, les estratègies de Talent Acquisition de les companyies estan transformant-se de forma exponencial”. En la seva opinió, “la digitalització i les noves tècniques d’avaluació fan que els processos de selecció siguin cada cop més complexos, la qual cosa provoca que molts professionals se sentin insegurs per continuar desenvolupant les seves carreres professionals en la nova realitat”. En aquest sentit, hi afegeix, “el programa s’ha dissenyat amb la pretensió d’ajudar a professionals en transició però, també, als qui aspiren a un canvi professional per continuar creixent”.

En la mateixa línia s’expressa Miquel Roselló, Executive Education Career Services Manager a EADA: “El moment actual requereix paciència, determinació, confiança, focus i sentit estratègic. Però serà a través de la implementació d’una metodologia i d’una bona preparació quan estarem en la millor disposició per aconseguir el nostre objectiu. Amb aquest programa pretenem proporcionar al participant una guia i un mètode que li permetin comprendre millor les diferents situacions que viurà en un procés de recerca de feina, dotant-lo dels recursos necessaris per aconseguir el seu propòsit en el menor temps possible”.

Focus pràctic i d’immediata aplicabilitat

En concret, aquest programa persegueix 6 objectius formatius:

  • El participant reconeixerà el seu mercat de treball, sectors i companyies target en funció de cada perfil professional.
  • Prendrà consciència del seu talent i trobarà les claus per definir la seva carrera professional tot marcant-se objectius concisos i realistes.
  • En base al coneixement de les tècniques dels reclutadors, serà capaç d’impactar a les entrevistes, dinàmiques de grup, assessment, proves en vídeo, gamificació...
  • Disposarà dels recursos per millorar la seva ocupació i ser més competitiu/va en un entorn de dificultat.
  • Podrà construir la seva marca personal a través d’un relat sòlid (storytelling) amb la conseqüent projecció al CV estratègic i empremta digital al perfil de LinkedIn.
  • Serà capaç de reconèixer i gestionar adequadament els canals actuals de recerca de nous projectes professionals.

Online y presencial

EmpleabilidadEl Programa pel Desenvolupament de Carrera i Ocupació Online és un EADAX, un programa de 4 setmanes amb 6 sessions síncrones de 90 minuts cadascuna. Els participants comptaran amb un professor-consultor que els acompanyarà i els atendrà personalment durant tota la formació. Hi haurà 6 mòduls on es donaran les claus per definir la proposta de valor, un CV estratègic i diferenciador, role-plays i simulacions d’entrevistes, comprendre com són els processos de selecció actualment a través de business cases o gamificació, la negociació salarial i els avantatges de l’emprenedoria.

El Programa pel Desenvolupament de Carrera i Ocupació Presencial s’ha plantejat com un Bootcamp de 3 setmanes amb 3 sessions de 4 hores cadascuna. En aquest cas, hi hauran tres mòduls. El primer, enfocat en la definició de la proposta de valor, on els participants treballaran en un road map per definir la seva carrera professional. Identificaran aquells aspectes que els fan singulars davant d’altres candidats, analitzaran el seu mercat de treball i plantejaran una estratègia de recerca de feina. Un cop coneguda la seva proposta de valor, construiran un relat sòlid, un storytelling, per realitzar un CV estratègic i impactant i per disposar d’un perfil de LinkedIn que atregui els reclutadors. El segon mòdul és el de Play the gameSelection Process, on s’analitzaran les situacions a les qual els exposaran els reclutadors, com respondre a les seves expectatives i com marcar la diferència. S’utilitzaran role-plays, simulacions d’entrevistes i creació de diferents escenaris. El darrer mòdul estarà dedicat a la negociació del salari, un aspecte clau en un context que ha obligat a moltes empreses a oferir paquets de compensació com bonus, stock options o LTL.