Notícies

EADA, reconeguda com “una de les millors escoles de negocis per a el món”

22 Gener 2020

DavosEADA ha aconseguit un gran reconeixement internacional en situar-se entre les nou business schools millor valorades pel seu impacte positiu en la societat. Així ho constata el Positive Impact Rating (PIR), una nova evaluació mundial dirigida per la Positive Rating Association, amb seu a Davos (Suïssa), que compta amb el suport de United Nations Global Compact, OXFAM Internacional i WWF. Aquest rating, presentat avui al World Economic Forum 2020 de Davos, distingeix 30 escoles de negocis que han tingut un bon compliment basant-se únicament en la valoració dels estudiants.

Tot i que cap de les avaluades ha assolit el màxim nivell (5), només nou escoles -entre elles EADA Business School- apareixen com “transformadores” i figuren en el nivell 4. Aquestes escoles, que estan millor avaluades que la resta pel què fa el seu impacte incorporat en la seva cultura (+18%) i en governabilitat (+23%) com les dimensions essencials per a un procés de canvi d’impacte són, a més, reconegudes pels seus estudiants per incloure la sostenibilitat i el compromís social en la seva missió i pel grau en el qual aquestes són vistes com a força impulsora per a l’escola. Les 21 escoles restants figuren en el nivell 3, com es pot apreciar en la taula següent.

En el cas concret d’EADA, els alumnes destaquen dues qüestions fonamentals en les seves valoracions. Per una banda, el desenvolupament del lideratge com a columna vertebral de tots els programes. Per altra, la fortalesa de la comunitat EADA, que permet activitats, tant acadèmiques com extraacadèmiques, que tenen un gran impacte social i mediambiental.

Jordi Pursals, president de la Fundació EADA, es mostra satisfet no només pel lloc preeminent en el què apareix l’escola, sinó també perquè “estem immersos en un canvi de paradigma sense marxa enrere en el qual el capitalisme serà necessàriament sostenible i hem de ser capaços de formar líders per afrontar-ho”.

Per part seva, Jordi Díaz, director de Programes i Relacions Internacionals d’EADA, destaca la valoració positiva que en fan els stakeholders, basada principalment en dos aspectes significatius: el desenvolupament del lideratge com la columna vertebral de tots els programes i la fortalesa de la comunitat EADA Alumni. En la seva opinió, “tots els participants tenen l’oportunitat de fer una immersió total en diversos mòduls de desenvolupament directiu que els ajuden a definir la seva proposta de valor, a liderar equips, a impactar positivament en la societat”. Però afegeix que “això no només s’aconsegueix a les aules, sinó també a través de la comunitat EADA Alumni, que els permet tenir experiències curriculars i extra curriculars relacionades amb qüestions socials i mediambientals i, a més, combinant diferents nacionalitats i interactuant amb experts externs”. Per a Díaz, “tot això enriqueix les opinions de cada individu, els treu contínuament de la seva zona de confort i els genera una gran responsabilitat”.

Per a aquesta primera edició del Positive Impact Rating, l’organització ha seleccionat els estudiants de les millors 50 escoles de negocis del món en el Ranking Financial Times Masters in Management 2018 i les millors 50 en el Ranking Corporate Knights Green MBA (CK). En total, 51 business schools han culminat la seva participació.

 

pir-tabla-1.jpg

Un canvi de criteri i de futur

Sempre s’ha reconegut l’important paper que tenen les escoles de negocis per formar els participants en el desenvolupament de les seves competències de gestió i, també, per proporcionar talent a les empreses. D’aquí que es valorés el seu impacte en l’economia i en el món empresarial. Ara, amb la primera edició del Positive Impacte Rating, es reconeix també el seu impacte social, la seva important contribució al desenvolupament sostenible -responent així a la crida que està fent en els darrers anys l’Organització de les Nacions Unides (ONU)-.

El nou rating és un reflex que la consciència global ha canviat i no només pel què fa la crisi climàtica, sinó també per a la justícia social. Les classificacions cada vegada són més importants i aquesta ofereix una nova i millor manera d’avaluar les escoles de negocis en el segle XXI.

L’impacte es mesura en tres àrees (dinamisme, formació i compromís) que es divideixen en set dimensions (veure taula), que inclouen l’avaluació dels programes oferts i els mètodes d’aprenentatge utilitzats, i com els estudiants hi participen activament. S’avalua la cultura i la governabilitat, indispensables per a convertir-se en una escola d’impacte positiu. I s’analitza com els participants s’involucren públicament i si l’escola és vista com un model a seguir per als estudiants.

pir-tabla-2.jpg