Notícies

Nous Postgraus en Finances: Mercats Financers i Controller de Negoci

9 Agost 2019
Finances

Postgrado FinanzasEADA llança el Postgrau en Finances amb dues especialitats: mercats financers i controller de negoci. L’objectiu és que els participants adquireixin les competències pròpies de qualsevol posició dins del departament financer però orientant-se en l’àmbit cap a on volen projectar la seva carrera professional. Segons l’Àlex Font, director de l’àrea de Finances d’EADA, “el que pretenem no és només que adquireixin els coneixements financers bàsics sinó que, des de l’inici, s’especialitzin en l’àrea on volen desenvolupar la seva carrera, tot adquirint les competències que demanda el mercat per assegurar la seva ocupació just en finalitzar la formació”.

A més, cada programa proporcionarà una certificació oficial per exercir un rol o un altre. Així, el Postgrau en Finances – Especialització en Mercats Financers ajudarà als participants a preparar gran part del Certified European Financial Analyst (CEFA), certificació professional internacional atorgada per l’European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS), la qual habilita per a la professió d’assessor i informador financer. “Aquest títol els capacitarà per assessorar i gestionar, és a dir, no només per donar informació financera a un client sinó també per comprar i vendre acciones, per exemple”, explica Font. A això hi afegeix la validesa de la certificació en 22 països de la Unió Europea, “la qual cosa els obrirà moltes portes més enllà d’Espanya, ja que és un títol que pocs professionals tenen i que aporta un gran avantatge competitiu”.

El Postgrau en Finances – Especialització en Controller de Negoci prepararà els participants per obtenir la prestigiosa certificació Chartered Controller Analyst (CCA), atorgada pel partner d’EADA Global Chartered Controller Institute. Aquesta certificació acredita els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar amb èxit la posició de controller, una de les més demandades a l’actualitat.

Especialització en Mercats Financers

El Postgrau en Finances – Especialització en Mercats Financers va dirigit a tots aquells perfils que volen aspirar a posicions relacionades amb l’anàlisi de mercats financers, como poden ser del sector de la banca, asseguradores i reasseguradores, societats i agències de borsa, gestores de carteres, empreses d’assessorament financer integral (EAFIs) o bufets d’advocats.

En acabar el programa, els participants sabran interpretar quines són les variables econòmiques clau que defineixen cadascuna de les fases en què es troba l’economia i, també, enregistrar i analitzar la informació dels estats comptables de forma veraç per ajudar a la direcció del departament en la presa de decisions. A banda, aprendran a confeccionar pressupostos de tresoreria o de compra de matèria primera, sabran quines poden ser les necessitats de l’empresa a nivell de préstecs a curt i llarg termini així com els millors productes bancaris i, fins i tot, analitzar opcions d’inversió que generin valor a la companyia.

Especialització en Controller de Negocio

Postgrado Finanzas 2El Postgrau en Finances – Especialització en Controller de Negoci va dirigit a aquells perfils que desitgen tenir una posició estratègica no només en el departament de Finances sinó a tota l’empresa, “ja que és un rol que s’ha de relacionar amb la resta de departaments per aportar-los valor i anar alineats amb l’estratègia de negoci”, assegura Font. I hi afegeix: “És un perfil cada cop més buscat a les organitzacions, al qual se li exigeix capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, adaptació al canvi (les companyies operen en entorns cada cop més canviants) i que sigui, en definitiva, un soci estratègic per a totes les àrees de l’organització”.

El director de l’àrea de Finances d’EADA assenyala que aquesta perfil ha anat adquirint més rellevància en qualsevol empresa des de la crisi de 2008: “El que abans era un simple comptable ara s’ha convertit en una figura clau dins de l’empresa, molt transversal, que s’ha erigit com un nexe d’unió entre tots els departaments i que aporta solucions a cadascun d’ells des d’un punt de vista financer”.

Per tot això, aquest postgrau s’ha dissenyat des d’una visió polièdrica, des de diverses perspectives, no únicament la financera, i transversal del control de gestió. Entre els seus objectius principals destaquen els de saber analitzar i millorar la gestió de divisions, unitats de negoci o línies de producte, recopilar i analitzar informació financera i no financera (aquella que sigui rellevant per a la gestió de l’empresa), identificar activitats  i riscos per a la companyia i participar en processos d’avaluació i selecció d’inversions que generin valor a l’empresa.