Notícies

Les pensions no preocupen els executius

7 Juny 2018
Finances

Els executius i directius espanyols comencen a preocupar-se pels seus ingressos en la jubilació a partir dels 60. Així es desprèn de l’estudi d’EADA Les pensions. La visió de directius i professionals realitzat a 350 directius, empresaris i professionals. En concret, només el 35% dels enquestats entre 51 i 60 anys es preocupen per conèixer quin serà el seu nivell d’ingressos quan es jubilin –percentatge que és encara menor en el cas dels joves–. En canvi, aquesta xifra es dispara fins al 77% entre els majors de 60 anys, quan les possibilitats de rectificar i la capacitat d’estalviar queden seriosament minvades.

Segons Jordi Costa, professor del Departament de direcció de Persones d’EADA i codirector de l’estudi, “hi ha una majoria de professionals que s’informen massa tard sobre la seva situació econòmica futura, per la qual cosa quan compleixen 60 anys ja no estan a temps per reaccionar”.

Opcions d’inversió i d’estalvi

Malgrat no informar-se suficientment dels seus ingressos futurs, la majoria de professionals intueixen que amb la pensió pública que cobraran no podran mantenir el nivell de despeses habituals. És per això que el 71% utilitza algun mecanisme d’estalvi o d’inversió com a complement a la jubilació futura. L’instrument més utilitzat són els plans de pensions: el 76% dels enquestats en té un. La segona opció d'inversió personal més utilitzada a llarg termini és la renda immobiliària (35%) i la tercera correspon a la dels fons d’inversió (26%). Les alternatives menys contemplades són les de plaç fix (17%), pla individual d’estalvi (17%), accions i obligacions (14%).

Rafal Sambola, professor de Finances d’EADA i coautor de l’estudi, considera que les circumstàncies macroeconòmiques recomanen complementar els futurs ingressos públics amb altres sistemes d’estalvi. Recomana “plans de pensions privats i plans de pensions d’ocupació, un interessant instrument d’estalvi, amb cobertura legal i que l’utilitza menys del 10% de la població”.

L’estudi ‘Les pensions. La visió de directius i professionals’ d’EADA destaca que els treballadors per compte propi (empresaris i autònoms) són més proclius a complementar la seva pensió pública amb altres aportacions que els empleats per compte aliè. En el cas d’aquests darrers, un 32% no complementa la seva pensió. Aquest percentatge es redueixe a la meitat (16%) en el cas dels empleats per compte propi.

Pensions privades i polítiques públiques

Segons l’estudi, fins al 46% estaria disposat a pagar més impostos per assegurar el sistema de pensions. La dada és similar a la dels qui opinen que la jubilació ha d’incrementar-se paulatinament fins als 70 anys degut a l’augment de l’esperança de vida de la població (44%).

D’altra banda, els enquestats critiquen que l’Estat afavoreix “molt poc” o “gens” la creació de plans de pensions per part de les empreses. Respecte la seva fiscalitat, un 42% afirma que augmentaria la seva contribució si milloren les seves condicions tributàries.