Notícies

Nou Màster en Assessoria Fiscal d'EADA

24 Juliol 2017

Sergio GorinaEADA crea un nou Màster en Assessoria Fiscal que és l’únic del mercat amb un format 100% Executive. Va dirigit a advocats i economistes que volen actualitzar els seus coneixements sobre aquest àmbit però també a qualsevol professional d’àrees properes a la fiscalitat. El nou programa aporta al participant una alta especialització en matèria fiscal, amb un enfocament molt pràctic basat en la resolució de casos reals.  Entorn això parlem amb el director del programa, Sergio Gorina, responsable del departament fiscal del despatx Giménez-Salinas.

Quines necessitats cobreix el nou Màster en Assessoria Fiscal d’EADA?
Des d’EADA hem dissenyat aquest programa per donar resposta a una necessitat formativa de determinats perfils professionals que no estava coberta satisfactòriament en el mercat. Si analitzem l’oferta formativa existent en fiscalitat veiem que està orientada fonamentalment a perfils molt júnior –pràcticament recent graduats o amb dos anys d’experiència–. A més, en la majoria dels casos, s’utilitzen metodologies que requereixen moltes hores presencials a l’aula i el pes de la classe magistral teòrica és molt superior al de les hores lectives pràctiques. Per tant, amb el Màster en Assessoria Fiscal d’EADA hem creat un producte molt adequat per a professionals amb una edat mitjana superior que desitgen obtenir una alta especialització en matèria fiscal de forma pràctica i optimitzada, en un curt espai de temps. Es tracta de l’únic programa que hi ha al mercat amb un format 100% Executive

Quin és el públic objectiu d’aquest màster?
El programa té dos destinataris principals. D’una banda, advocats i economistes que es dediquen habitualment a l’assessorament fiscal i que desitgen actualitzar els seus coneixements amb les darreres novetats legislatives, les últimes tendències doctrinals o amb els més recents criteris administratius i jurisprudencials. D’una altra, qualsevol professional d’un àmbit proper a la fiscalitat –com ara auditors, controllers, financers, professionals procedents de la banca o advocats dedicats a l’assessoria jurídica d’empreses– que desitgen obtenir una alta especialització en matèria fiscal, ja sigui com a complement a la seva professió o per substituir-la i dedicar-se professionalment a l’assessorament discal. En definitiva, es tracta de professionals que compten amb un temps limitat de dedicació, que s’apropen al programa amb diferents nivells de coneixement previ en cadascuna de les diferents àrees de la fiscalitat i que volen obtenir coneixements pràctics que puguin aplicar en els seus treballs.

Per a tu, quins són els aspectes més nous del programa?
En primer lloc, com comentava anteriorment, destacaria l’esforç que hem fet per reduir les hores presencials del programa –a la meitat, comparat amb altres programes similars– sense minvar els objectius d’aprenentatge. Per això hem dissenyat un programa pràctic que es vertebra en base a dos eixos: per diferents àrees de la fiscalitat (Fiscalitat personal i patrimonial, empresarial, internacional i contenciosa) i per nivells de coneixement dins de cada àrea. Aquest últim és el criteri més nou ja que suposa dividir cada àrea de la fiscalitat en tres nivells: Tax fundamentals, Advanced taxation i Tax p & planning & specialised courses.

Explica’m, sis plau, cadascun d’aquests tres nivells formatius.
Al primer nivell l’hem anomenat Tax fundamentals perquè pretén homogeneïtzar entre els diferents perfils dels participants els coneixements jurídics i tributaris bàsics de cada especialitat tributària. Són continguts essencials que el participant pot adquirir de manera semipresencial gràcies a uns apunts auto explicatius. Aquest mòdul permetrà als assistents enfocar-se des del primer dia en continguts més complexos i partir d’un nivell mínim elevat. El segon nivell –Advanced taxation– té per objectiu aprofundir en cadascun dels mòduls que cobreixen les diferents àrees de la fiscalitat. En aquest apartat s’analitzaran els principals tributs i es treballaran els continguts més complexos que requereixin la interacció amb el professor o amb el grup. Per últim, el mòdul de Tax Planning & specialised courses és un nivell superior on el participant adquirirà una visió global de la interconnexió entre els diversos tributs i aprendrà tècniques de planificació fiscal.

FiscalidadQuins rols desenvolupa actualment un assessor fiscal?
Les funcions d’un assessor fiscal van molt més enllà de verificar que una determinada operació compleixi tots els requisits que exigeix la norma per aplicar determinats beneficis fiscals. Un dels seus rols passa per preguntar-se si, en aquest cas concret, l’operació té sentit econòmic, per respondre a motius econòmics vàlids diferents de l’obtenció d’un avantatge fiscal. Un altre exemple el podríem trobar en la revisió de la fortalesa fiscal d’estructures ja existents pensades per aprofitar els beneficis fiscals d’empreses familiars o de determinats convenis internacionals per evitar la doble imposició, i detectar si resistiran o no el test de la substància econòmica. A banda, avui dia el professional que es dedica a l’assessorament fiscal ha de disposar sí o sí d’un “sentit comú fiscal” molt desenvolupat per identificar els riscos als quals poden incórrer els seus clients així com les oportunitats fiscals de les quals puguin beneficiar-se.

Avui dia un assessor fiscal ha de tenir un "sentit comú fiscal" per detectar riscos però també oportunitats 

Per tant, parlaríem d’una major especialització i professionalització.
Sens dubte, el sector de serveis legals i fiscals porta anys professionalitzant-se. En aquest sentit, la figura de l’advocat generalista que sap de tot ja fa temps que fou substituïda per la dels especialistes en les àrees mercantil, fiscal i laboral. En el cas dels despatxos grans, parlaríem d’hiper especialistes en temes relacionats amb l’IVA, Impost sobre Societats o expatriats amb l’objectiu d’optimitzar recursos.

A quins desafiaments s’afronta avui dia un assessor fiscal?
Actualment vivíem en un entorn econòmic globalitzat on es produeixen contínuament transaccions que sobrepassen les fronteres nacionals, amb una economia digital en expansió que desdibuixa les regles tradicionals de tributació sobre la presència física al territori. A més, hi ha una gran llibertat de moviments de capitals i de treball, que també permet amb relativa facilitat efectuar els canvis de residència fiscal, la utilització de vehicles d’inversió situats en altres països o la diversificació d’inversions financeres i patrimonials de persones físiques, empreses i grans patrimonis. A això afegiria un altre aspecte: avui dia l’Administració Tributària compta amb eines informàtiques cada cop més potents que li permeten disposar d’informació en temps real (per exemple amb el nou Subministrament Immediat d’Informació) i que li permet ser cada cop més eficaç en la lluita contra el frau a través de l’ús del Big Data (encreuament de dades, recerca de patrons de comportaments i de discrepàncies...).

L' entorn global, les noves tecnologies, la gestió d'equips o una visió comercial són alguns dels desafiaments que han d'afrontar els assessors fiscals 

Sergio Gorina Master EADAEn quina mesura l’accés a aquesta professió resulta cada cop més exigent?
La sòlida formació jurídica de l’advocat és un requisit necessari però no suficient ja que, a més, aquest ha de tenir un domini dels idiomes i de les noves tecnologies, ha de gestionar equips de persones i, sobretot, tenir una visió comercial. No obstant, no hem d’oblidar que tot i que aquestes competències siguin extremadament importants això no significa que l’assessor hagi de descuidar la seva formació jurídica ja que aquesta és l’essència del seu expertise. Per tant, és crític que el professional rebi formació contínua de qualitat que li permeti estar permanentment actualitzat i que desenvolupi a més aquesta “intel·ligència fiscal” o “sentit comú fiscal”.

Cap a on es dirigeix la fiscalitat? Canvien molt aquests reptes si parlem en termes de fiscalitat internacional?
Segons les anteriors premisses, la fiscalitat es dirigeix, en la meva opinió, cap a quatre escenaris diferents. El primer té a veure amb un major control i transparència en tot tipus d’operacions. En segon lloc, destacaria una major col·laboració entre els estats. La recent firma del conveni multilateral contra l’erosió de bases imposables i el trasllat de beneficis és un clar exemple del canvi radical impulsat per l’OCDE en aquesta matèria. El tercer escenari correspon al creixent pes que té l’àrea de preus de transferència ja que, pel seu volum, les operacions més rellevants són les realitzades dins d’un mateix grup multinacional (s’estima que representen més del 60% de les transaccions comercials en el món). Per últim, és probable que també existeixi una major ligitositat en matèria fiscal, perquè els estats tenen elevats dèficits públics que hauran d’equilibrar a través d’increments en la recaptació.

Quina és la teva experiència professional en aquest àmbit jurídic-fiscal?
Porto dedicant-me a aquest àmbit fa gairebé 20 anys. Actualment treballo com a advocat of counsel al Bufete Giménez-Salinas, tot portant la planificació dels aspectes patrimonials i successoris d’empreses familiars, fiscalitat immobiliària, operacions de reestructuració i fiscalitat contenciosa. Posteriorment, vaig treballar a EY ABogados als departaments de tributació d’empreses i de fiscalitat internacional per a grans grups multinacionals. Més endavant vaig canviar a una firma més petita (Tac Consultants) on novament vaig tornar a portar temes relacionats amb la fiscalitat de l’empresa familiar, reestructuracions de grups familiars i inspeccions i recursos.

Com afrontes el repte d’assumir la direcció del Màster en Assessoria Fiscal d’EADA?
EADA és sens dubte una gran institució. Em crida l’atenció el seu extraordinari equip professional i la seva determinació per seguir creixent i millorant cada dia la qualitat i la quantitat de l’oferta formativa. El cert és que estic encantat de formar part d’aquest projecte, dissenyant un programa nou i diferent a tot el que hi havia al mercat. Penso que hem creat un màster modern, molt adaptat a les necessitats del públic al qual es dirigeix i al qual hi he pogut aportar la meva visió professional com la meva experiència prèvia en el disseny de programes i coneixement de les necessitats del mercat jurídic i fiscal gràcies a la meva anterior responsabilitat a ESADE Business & Law School.

 

Sergio Gorina aporta més detalls sobre el programa en el següent vídeo: