Notícies

Nova Zona Outdoor Training a Collbató

12 Abril 2017
Direcció general i lideratge

Aprenentatge d'alt impacte 

OutdoorQuins desafiaments estàs disposat a assumir? Aquesta és la pregunta que es fa a tots els participants dels programes màster i MBA que proven la nova Zona Outdoor del Collbató Residential Training Campus, la qual converteix EADA en l’única escola europea en disposar d’aquestes instal·lacions.  Tenen entre 5 i 8 metres d’alçada i possibiliten l’aprenentatge mitjançant la superació de reptes i jocs d’acció, a més de fomentar valors personals i col·lectius.

Orientació a l'acció

“Mitjançant la superació de reptes en altura s’afronten pors i limitacions psicològiques gràcies al recolzament de la resta de membres de l’equip, ja que els participants s’atreveixen a realitzar-los pel suport que troben en els seus companys”, explica Carles Brugarolas, professor i director del departament d’Estratègia, Lideratge i Persones d’EADA. Per això, assenyala, “aquestes activitats estan orientades a l’acció i, a més, permeten desenvolupar habilitats com ara l' autoconfiança i la confiança en els altres, l’autocontrol, la cooperació i la col·laboració, i la capacitat d’assumir riscos i d’iniciar nous projectes”.

Per exemple, una de les proves consisteix en saltar al buit i quedar-se en suspensió durant uns segons a una altura considerable. “En aquest cas, la reflexió és com fer-ho i qui salta primer”, assegura Brugarolas. Un altre repte passa per caminar en perpendicular per una barra estreta. Segons el professor d’EADA, “per avançar influeixen les decisions que pren l’equip així com la capacitat de concentració per realitzar correctament la prova”.

Experimentar les habilitats directives

Outdoor TrainingL’objectiu de les activitats de la nova Zona Outdoor del Collbató Residential Training Campus és que els participants puguin experimentar les decisions estratègiques que hauran d’adoptar en una empresa. Tal com argumenta Brugarolas, “és un entrenament perfecte per posar a prova les seves habilitats directives, ja que tots els jocs, exercicis i reptes plantejats no impliquen l’obligatorietat de realitzar-los, sempre és el participant qui finalment decideix si participa o no, de quina manera i fins a quin nivell de repte està disposat a assumir”.

A banda de l’extrema seguretat que hi ha en totes les activitats, els participants compten amb el feedback d’experts i tenen la possibilitat de visualitzar el seu exercici a través de gravacions de vídeo. “Això és molt important perquè els permet millorar competències i canviar actituds”. Per exemple, “a partir d’aquests exercicis aprendran a delegar més en la seva empresa o tindran més autoconfiança per impulsar noves iniciatives”.