Programes

Selector de programes

Idiomes
Inglés
Durada
9 meses
Format
Tiempo completo
Inici
octubre
Experiència
0 - 3 años
Preu
27.000 €
Idiomes
Espanyol
Durada
7 mesos
Format
Temps parcial
Inici
Febrer de 2025
Horaris
Divendres de 16h a 21h
Dissabtes de 9h a 14h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
11 d'abril de 2024
Horaris
2 dies intensius al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
1 de abril de 2024
Experiència
+ 3 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
1 de abril de 2024
Experiència
3 - 5 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
English
Durada
12 months
Format
Part time
Inici
April 1st, 2024
Experiència
3 - 5 years
Preu
17,500 € (Blended) / 16,500 € (Online)
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
1 de abril de 2024
Experiència
+ 3 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
23 de septiembre del 2024
Experiència
+ 3 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
Espanyol
Durada
12 mesos
Format
Temps parcial
Inici
21 novembre de 2024
Horaris
Divendres tarda i dissabtes alterns
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
1 de abril de 2024
Experiència
+ 3 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
Español
Durada
12 meses
Format
Tiempo parcial
Inici
1 de abril de 2024
Experiència
+ 3 años
Preu
14.400 € (blended) / 13.400 (online)
Idiomes
Espanyol
Durada
8 mesos
Format
Temps parcial
Inici
18 d'octubre 2024
Horaris
Divendres tarda 17.00-20.30h i dissabte 9.00-12.30h
Experiència
0 - 3 anys