Postgrau en Recursos Humans

Espanyol
6 mesos
31 gener 2025
Temps parcial
0 - 3 anys
dilluns i dimecres de 18h a 21.30h

Per què és útil el procés d’admissió per al candidat?

Perquè inclou una entrevista amb el/la director/a del programa. Aquesta trobada et permetrà valorar en quina mesura encaixen els teus objectius professionals amb els rols pels quals capacita el programa.

A més, revisem la teva trajectòria professional fins a l’actualitat i escoltem les teves motivacions i reptes futurs. D’aquesta manera podem identificar les àrees de millora en les quals impactarà el programa per ajudar-te a assolir els teus objectius en el mínim temps possible.

 

Què implica sol·licitar l’admissió?

No suposa cap compromís per al/la candidat/a ni tampoc és una sol·licitud d’inscripció al programa. Es tracta d’un instrument per al/la director/a del programa de cara a assegurar el compromís i el nivell de competència professional dels possibles participants.

 

Com és el procés?

  1. Entrevista amb l’assessor de formació i carrera professional.
  2. Presentació online de la sol·licitud d’admissió.
  3. Enviament de la documentació necessària en funció del programa.
  4. Realització, segons el cas, d’una prova test d’admissió.
  5. Entrevista amb el/la director/a del programa.
  6. Comunicació al/la candidat/a de la resolució per part del Comitè d’Admissions.

Demanar més informació

Early Bird Executive Education