Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), en endavant EADA, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

 1. Tramitar la sol·licitud d'admissió als programes educatius que desenvolupa EADA, confirmar a través de la pàgina web la seva assistència a les activitats que aquesta organitzi o gestionar l'alta com a soci de la comunitat d'antics alumnes EADA Alumni, així com per a informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, dels esdeveniments que l'escola organitzi i de les seves novetats segons consideri oportú en cada moment a efectes de gestió interna, promoció i tot allò que es consideri de menester.
 2. Remissió de comunicacions publicitàries o promocionals relacionades amb els nostres serveis o activitats, sempre i quan ens hagi autoritzat prèviament i de manera expressa, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions publicitàries.
 3. Treballa amb nosaltres i pràctiques professionals: A efectes d'allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum que faciliten, inclosa l'adreça de correu electrònic, s'incorporin en un fitxer titularitat d'EADA, amb la finalitat d'estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l'estudi i anàlisi personalitzat o segmentat de la mateixa. Així mateix, accepta expressament que les dades incloses en el currículum puguin ser comunicades amb la mateixa finalitat a les empreses participants del programa Carreres Professionals d'EADA amb les que hagi formalitzat un conveni de pràctiques per a incorporar estudiants del centre en programes de pràctiques professionals. La transmissió de dades tindrà lloc de forma xifrada. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades del currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d'un any, transcorregut el qual EADA procedirà a la seva total destrucció.
 4. Conveni de pràctiques professionals: les Pràctiques Professionals permeten als nostres alumnes col·laborar amb una empresa com una forma de completar la seva formació i continuar desenvolupant les seves competències en l'entorn laboral. Les empreses tenen l'oportunitat d'incloure en el seu equip durant un període de temps determinat a joves talents d'EADA per a què duguin a terme tasques a les diferents àrees funcionals de l'empresa.Per a fer-ho, aquestes hauran de sol·licitar la celebració d'un conveni de pràctiques amb EADA complimentant el formulari específic de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: Els destinataris de la informació seran aquells prestadors de serveis vinculats a EADA. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea o a països que no garanteixin un nivell adequat de protecció d'acord amb la normativa vigent legal.
Drets que assisteixen a l'Usuari:

 1. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 2. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 3. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: C/Aragó, 204 - 08011 BARCELONA
Email: info@eada.edu

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a EADA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
EADA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, EADA està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
EADA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l'GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Contrasenyes

Per poder accedir a “Comunitat” l'usuari rebrà a la seva adreça de correu electrònic un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d'introduir a la pàgina Web.
EADA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

4. NORMES DE COMPORTAMENT DELS BLOCS EADA BLOG I MASTER & MBA BLOG

Les següents normes pretenen garantir la llibertat de pensament i preservar el dret al respecte, a la decència i la diversitat.

 1. Les entrades que realitzin els usuaris tindran un contingut respectuós amb els membres dels blocs EADA BLOG, MASTER & MBA BLOG i ALUMNI BLOG, i envers a les terceres persones de les quals se'n faci menció. S'evitaran desqualificacions i insults, substituint-los, si s'escau, per fets i relats creïbles i/o provats que descriguin la qualitat, vici o defecte al qual es vol fer referència.
 2. L'usuari es compromet a no incloure continguts difamatoris, que continguin insults, que es considerin racistes, que resultin obscens, de contingut religiós, ofensius, ni aquells contraris a la normativa aplicable vigent, i en particular, comentaris que puguin vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques o que atemptin contra el dret a l'honor. Així mateix, tampoc publicarem continguts referents a idees polítiques, que incloguin qualsevol contingut sexual, o continguin “spam”.
 3. El criteri de publicació és l'exposició d'idees i reflexions. El bloc no pot ser utilitzat per a entaular-hi polèmiques. Si una entrada o comentari no és compartit per algun dels usuaris, aquest ha de publicar la seva opinió particular sobre el tema en qüestió, exposant el seu propi concepte i criteri encara que resultés diferent o contrari a l'entrada o comentari, i sense refutar ni fer referència a l'opinió original amb la que es discrepa.
 4. Es prohibeix utilitzar les entrades i comentaris com a mitjà publicitari o de promoció de productes i serveis, o per a anuncis i divulgacions amb finalitats lucratives.
 5. No s'admeten continguts contraris a la llei i als bons costums.
 6. Els comentaris del bloc seran moderats prèviament a la seva publicació, pel que no apareixeran publicats de manera immediata o instantània, reservant-se EADA el dret a la publicació de comentaris.
 7. EADA no es fa responsable del contingut, enllaços, comentaris, expressions i opinions que els usuaris realitzin al Blog i es publiquin en el mateix, ni garanteix la veracitat d'aquestes aportacions. L'usuari és sempre el responsable dels comentaris publicats, essent l'únic garant en relació a l'acompliment de la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual que pugui afectar al contingut dels comentaris publicats en el Bloc. Així, EADA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús d'aquest contingut en el Bloc sense l'obtenció de la corresponent llicència o autorització per part de l'usuari.

El contingut i orientació dels enllaços que puguin ser inclosos en aquest bloc no representen necessàriament els punts de vista ni concepcions filosòfiques o polítiques d'EADA.