Market Access

Espanyol
3 mesos
30 de Setembre 2022
Temps parcial
+ 5 anys
Divendres tarda i dissabtes matí

Allò que seràs capaç de fer...

El programa de Market Access és un programa que aporta a l'assistent els coneixements, capacitats i habilitats necessàries per afrontar aquests nous reptes dins del laboratori farmacèutic.

 • Estudiaràs la situació del mercat farmacèutic i compartirem la importància de la gestió dels gestors sanitaris.
 • Coneixeràs les diverses fórmules possibles d'organització de l'estructura del departament de Market Access.
 • Adquiriràs dues de les principals capacitats que ha de tenir un professional del Market Access és l'avaluació econòmica i la gestió de l'evidència científica.
 • Sabràs com gestionar les guies, protocols i avaluacions de medicaments i la gestió de l'oferta i la demanda.
 • Tindràs el coneixement en profunditat dels gestors sanitaris, tant a nivell de la macrogestió com de la mesogestió, els key opinion liders, els pacients i les organitzacions professionals.
 • Sabràs com s'estructura el pla de Market Access i la calendarització de materials, projectes i accions. A més, també treballaràs les àrees d'interacció de Market Access amb altres departaments involucrats en la defensa dels nostres productes.

Demanar més informació

Early Bird Executive Education

Posibilidad de participación en remoto

Opció de format en remot

Formació 100% Síncrona en què la interacció entre professor i participant es produeix en temps real i on els participants han d'estar connectats al mateix moment.

 • Són simultànies en el temps. Tots els participants a la classe han d'estar connectats al mateix moment.
 • La comunicació pot ser grupal o persona a persona.
 • L'intercanvi d'informació es pot fer de forma oral (àudio) o escrita (pissarra, xat, visionat presentació retransmesa).

L'experiència del participant serà la mateixa que en la modalitat presencial i en temps real via streaming a la plataforma Zoom. Sigui presencial o remot, l'accés a campus virtual serà el connector entre professors-participants-programa (tasques, recursos, sessions enregistrades de Zoom i tots els continguts del programa). Queden excloses les activitats al campus de Collbató per al format en remot.

Es recomana estar en un lloc silenciós i disposar duna pantalla gran per a un millor aprofitament de la classe.

Market Access: Objectius

xesmr-conocer-como-se-estructuran.png

Conèixer com s'estructuren els
models sanitaris i quines són
les principals implicacions de la
planificació sanitària

 

 

xesmr-perfiles.png

Quins perfils tenen els gestors
sanitaris: des dels nivells
governamentals, fins als gerents
d'atenció primària i hospitalària.

 

 

xesmr-estrategia-objetivos.png

Com dotar de valor els productes
per poder alinear els nostres objectius
amb els dels pagadors.

 

 

xesmr-icono-variables.png

Quines són les principals variables a
tenir en compte quan desenvolupem
un Pla de Market Access i R.I.

 

xesmr-icono-definir-valor-clinico.png

Conèixer les principals eines
per defensar el valor clínic, el valor
econòmic i el valor per al pacient.

 

xesmr-icono-atencion-cliente.png

Veure quines són les principals polítiques
de medicament en l'àmbit
hospitalari i de l'atenció primària.

 

xesmr-icono-entender-como-piensan.png

Entendre com pensen els nostres
clients i quines són les seves prioritats.
I tot això, no només per medicaments
sinó també per productes sanitaris
i qualsevol altre tipus de producte o
servei finançats.

 

Els teus companys de classe...

15%
Director
0%
Cap
75%
Responsable
10%
Tècnic

Edat mitjana: 37

Sector:

0%
Administració Pública
0%
Finances i Assegurances
90%
Salut i Pharma
0%
Utilities i Telcos
0%
Consum i Retail
0%
Industria i Automoció
10%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
0%
SOHO
0%
PYME
25%
Gran Empresa
75%
Multinacional

Estructura

estructura

Coneix el director del Programa

Juan Carlos Serra

Juan Carlos Serra és llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i diplomat en Marketing per EADA. És President de la fundació Barcelona European Marketing Institute i President Honorari del Comitè de Màrqueting Farmacèutic del Club de Màrqueting Barcelona. Amb més de 20 anys d'experiència en el sector del marketing farmacèutic, ha estat Responsable d'Imatge i Comunicació i Coordinador de Marketing de Zambon. És Soci Director de Market in red, a més de formador, conferenciant i articulista en premsa especialitzada. Recentment ha publicat el llibre "Tot el que cal saber sobre el Marketing Farmacèutic". Joan Carles dirigeix el Master Superior en Marketing Farmacèutic i els Programes Market Access i Gestió de Productes Sense Recepta -OTC- d'EADA.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descuentos

Campanya hivern 2022-2023

Per a programes presencials d'Executive Education amb inici entre octubre i desembre de 2022

 • Early Bird fins el 30/06/2022: Consulta condicions i programes en què s'aplica.

* Només aplica a programes amb inici de 30 dies o superior a la matriculació.

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2022-2023)

Per programes amb inici a la tardor de 2022

Per a candidatures presentades  fins al 31/07/2022 es concedeix 1 beca per categoria (màxim fins al 25%).

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 4.200€

Opcions de Financiació

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Vols emprendre a Barcelona?

Si vols emprendre una iniciativa empresarial a Barcelona, podem facilitar-te el contacte amb Barcelona & Partners per a la seva valoració i estudi. EADA forma part de Barcelona & Partners com de Barcelona Global.

El programa de Market Access és un programa que aporta a l'assistent els coneixements, capacitats i habilitats necessàries per afrontar aquests nous reptes dins del laboratori farmacèutic.

 • Estudiaràs la situació del mercat farmacèutic i compartirem la importància de la gestió dels gestors sanitaris.
 • Coneixeràs les diverses fórmules possibles d'organització de l'estructura del departament de Market Access.
 • Adquiriràs dues de les principals capacitats que ha de tenir un professional del Market Access és l'avaluació econòmica i la gestió de l'evidència científica.
 • Sabràs com gestionar les guies, protocols i avaluacions de medicaments i la gestió de l'oferta i la demanda.
 • Tindràs el coneixement en profunditat dels gestors sanitaris, tant a nivell de la macrogestió com de la mesogestió, els key opinion liders, els pacients i les organitzacions professionals.
 • Sabràs com s'estructura el pla de Market Access i la calendarització de materials, projectes i accions. A més, també treballaràs les àrees d'interacció de Market Access amb altres departaments involucrats en la defensa dels nostres productes.
Format
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes