Market Access

Espanyol
3 mesos
31 de Gener de 2020
Temps parcial
+ 5 anys
Divendres tarda i dissabtes matí

Allò que seràs capaç de fer...

El programa de Market Access és un programa que aporta a l'assistent els coneixements, capacitats i habilitats necessàries per afrontar aquests nous reptes dins del laboratori farmacèutic.

 • Estudiarem la situació del mercat farmacèutic i compartirem la importància de la gestió dels gestors sanitaris.
 • Coneixerem les diverses fórmules possibles d'organització de l'estructura de Market Access.
 • Dos de les principals capacitats que ha de tenir un professional del Market Access és l'avaluació econòmica i la gestió de l'evidència científica.
 • Conèixer com gestionar les guies, protocols i avaluacions de medicaments i la gestió de l'oferta i la demanda.
 • El coneixement en profunditat dels gestors sanitaris ja que, tant a nivell de la macrogestió com de la mesogestió, els key opinion liders, els pacients i les organitzacions professionals.
 • Com s'estructura el pla de Market Access i la calendarització de materials, projectes i accions. A més, també es treballaran les àrees d'interacció de Market Access amb altres departaments involucrats en la defensa dels nostres productes.

Demanar més informació

Els teus companys de classe...

15%
Director
0%
Cap
75%
Responsable
10%
Tècnic

Edat mitjana: 37

Sector:

0%
Administració Pública
0%
Finances i Assegurances
90%
Salut i Pharma
0%
Utilities i Telcos
0%
Consum i Retail
0%
Industria i Automoció
10%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
0%
SOHO
0%
PYME
25%
Gran Empresa
75%
Multinacional

Estructura

estructura

Mensaje del nuevo decano
de EADA Business School

a nuestros candidatos de
programas de Executive Education

Coneix el director del Programa

Juan Carlos Serra

Juan Carlos Serra és llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i diplomat en Marketing per EADA. És President de la fundació Barcelona European Marketing Institute i President Honorari del Comitè de Màrqueting Farmacèutic del Club de Màrqueting Barcelona. Amb més de 20 anys d'experiència en el sector del marketing farmacèutic, ha estat Responsable d'Imatge i Comunicació i Coordinador de Marketing de Zambon. És Soci Director de Market in red, a més de formador, conferenciant i articulista en premsa especialitzada. Recentment ha publicat el llibre "Tot el que cal saber sobre el Marketing Farmacèutic". Joan Carles dirigeix el Master Superior en Marketing Farmacèutic i els Programes Market Access i Gestió de Productes Sense Recepta -OTC- d'EADA.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a becas (2020)

Per programes amb inicis a la tardor de 2020

Per a candidatures presentades abans del 31/07/2020 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 4.000€

Opcions de Financiació

Una inversió, de la qual esperes un gran retorn, mereix un gran finançament

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofereix condicions de finançament als nostres participants a un baix interès en funció del temps a finançar. En no haver entitats bancàries intermediàries, el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

 

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Format
Horaris
Divendres tarda i dissabtes matí
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
31 de Gener de 2020
Experiència
Durada
3 mesos