Postgrau en Recursos Humans

Espanyol
6 mesos
4 de febrer de 2022
Temps parcial
0 - 3 anys
dimarts i dijous de 18h a 21.30h

Allò que seràs capaç de fer...

El Postgrau et brinda l'oportunitat d'incorporar-te al mercat laboral dins d'un departament de RRHH, a empreses com Allianz, Manpower, Cegos, Bacardi, Simon, Talent Search People, Ikea, Danone, Deloitte, T-Systems, Aigues de Barcelona, Michael Page, Ikea, etc ...

Pràcticament la totalitat dels nostres participants interessats a realitzar pràctiques, troba empreses on dur-les a terme en un context de normalitat. Un cop finalitzat el Postgrau, l'índex d'ocupabilitat dels seus participants pot arribar al 95% (estadístiques de les últimes 5 edicions fins 2019_2020).

El programa et facilita aconseguir els següents objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i l'assertivitat amb la finalitat de gestionar les demandes de persones de l'organització.
 • Entendre les bases del comportament dels individus i grups a l'organització.
 • Conèixer el marc bàsic de les relacions individuals i col·lectives del treball així com la representació legal i sindical.
 • Analitzar, descriure i valorar llocs de treball per a la seva posterior definició de l'estructura salarial i definició de sistemes retributius.
 • Identificar les fonts de reclutament més adequades així com establir un procés clar que faciliti l'acolliment del nou empleat i la seva integració.
 • Dissenyar plans de formació que integrin les necessitats dels diferents individus i grups de la companyia amb els plans estratègics de desenvolupament.
 • Gestionar la comunicació interna per mobilitzar les persones cap als objectius estratègics.
 • Crear sistemes que ajudin a avaluar la contribució ens permet prendre decisions alineades amb els objectius de negoci.
 • Desenvolupar les habilitats i adquirir les eines necessàries per actuar com a consultors externs.

Els teus companys de classe...

6%
RESPONSABLE
94%
TÈCNIC

Demanar més informació

advantage

Edat de mitja: 23

Sector:

12%
Administració Pública
0%
Finances i Assegurances
12%
Salut i Pharma
6%
Utilities i Telcos
18%
Consum i Retail
0%
Industria i Automoció
52%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
6%
SOHO
24%
PYME
35%
Gran Empresa
35%
Multinacional
Opción de

Opción de formato en remoto

Formación 100% Síncrona en la que la interacción entre profesor y participante se produce en tiempo real y donde los participantes deben estar conectados en el mismo momento.

 • Son simultáneas en el tiempo. Todos los participantes en la clase deben estar conectados en el mismo momento.
 • La comunicación puede ser grupal o persona a persona.
 • El intercambio de información puede realizarse de forma oral (audio) o escrita (pizarra, chat, visionado presentación retransmitida).

La experiencia del participante será la misma que en la modalidad presencial y a tiempo real vía streaming en la plataforma Zoom. Sea presencial o remoto, el acceso a campus virtual será el conector entre profesores—participantes—programa (tareas, recursos, sesiones grabadas de Zoom y todos los contenidos del programa). Quedan excluidas las actividades en el campus de Collbató para el formato en remoto.

Se recomienda estar en un lugar silencioso y disponer de una pantalla grande para un mejor aprovechamiento de la clase.

Estructura

estructura

Conoce al director del programa

Coneix el director del Programa

Jordi Costa Solé

Strategy, Leadership and People

Advocat des de 1992 i consultor d'empreses en les àrees laboral, fiscal, comptable i en sistemes de compensació i beneficis, per a empreses com Alere Healthcare SLU, China Shipping Spain S.A., Aiguasol Cooperativa, Gapark S.A i Electroalen S.A, entre d'altres.

Actualment és professor d'EADA de Relacions Laborals, Negociació i Compensació i Director del "Postgrau en Recursos Humans" i del "Postgrau en Relacions Laborals Estratègiques i Compensació".

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Direcció Recursos Humans per EADA i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel CEF. Ha publicat diversos llibres i articles sobre relacions laborals i sistemes de compensació i beneficis.

Testimonials

Patricia Fernández,  Joaquim   Escura y David Acevedo

Alguns dels nostres alumnes ens expliquen la seva experiència en el Postgrau en Recursos Humans. Valoren punts com la metodologia, el desenvolupament de projectes o bé que perspectiva de futur els ha donat el programa.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

masters-mba-student-life-bola-02

 

Prácticas en empresas

EADA respaldará la firma de aquellos convenios de prácticas propuestos por los participantes que, una vez analizados, juzgue adecuados para impulsar la carrera profesional así como ajustados a la legislación laboral vigente. A través de la Bolsa de Trabajo, las compañías periódicamente publican sus vacantes de prácticas / internships, a las que sólo los participantes de algunos programas tendrán acceso. Las prácticas son de carácter voluntario y opcional.

 

 
Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descuentos

Campaña invierno 2021

Para programas presenciales de Executive Education con inicio entre enero y abril de 2022

 • Early Bird hasta el 15/01/2022: Consulta condiciones y programas en los que se aplica.

* Sólo aplica a programas cuyo inicio se dé a 30 días o más de la matriculación

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2021-2022)

Per programes amb inici entre gener i abril de 2022

Per a candidatures presentades del 01/12/2021 fins al 30/04/2022 es concedeix 1 beca per categoria (màxim fins al 25%).

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 7.400€

Opcions de Financiació

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Vols emprendre a Barcelona?

Si vols emprendre una iniciativa empresarial a Barcelona, podem facilitar-te el contacte amb Barcelona & Partners per a la seva valoració i estudi. EADA forma part de Barcelona & Partners com de Barcelona Global.

Format
Horaris
dimarts i dijous de 18h a 21.30h
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
4 de febrer de 2022
Experiència
Durada
6 mesos