Postgrau en Direcció de Projectes

Espanyol
4 mesos
7 de novembre de 2019
Temps parcial
3 - 5 anys
Dijous de 18h a 22h

El que el Postgrau en Direcció de Projectes et permetrà fer…

Desenvolupar les competències clau que et permetin definir, planificar i monitoritzar un projecte independentment de l’àrea de l’empresa i sector econòmic en què desenvolupi la seva activitat, així com ser capaç de liderar un equip de treball i construir relacions amb tots els skateholders: espònsor, client, usuaris, proveïdors, etc. I tot això per assegurar l’èxit dels objectius del negoci i de l’organització.

Durant el curs del Postgrau en Direcció de Projectes aprendràs a:

 • Reconèixer totes les àrees i processos de gestió relacionats amb els projectes en una organització i comprendre la seva funció i el valor que aporten des d’una visió global.
 • Identificar els elements clau per definir el marc general d’un potencial projecte, desenvolupar un pla de projecte complet i aplicar els processos i tècniques necessàries per portar a terme el seu seguiment, control i tancament, segons el marc de referència del PMBOK.
 • Desenvolupar les habilitats clau per assumir de forma exitosa el lideratge de l’equip de projecte i la interlocució amb tots els implicats en aquest, siguin externs o interns a l’organització.
 • Coordinar equips de treball per aconseguir la consecució dels objectius perseguits pel projecte, atenent les necessitats dels diferents implicats, i aplicant les tècniques de negociació adequades per gestionar les seves expectatives.

Gestió de Projectes - Project Management

Demanar més informació

Tus compañeros de postgrau...

11%
DIRECTOR
7%
JEFE
64%
RESPONSABLE
18%
TECNICO

Edad media: 36

Sector:

20%
Serveis i IT
22%
Indústria i Automoció
11%
Consum i Retail
14%
Utilities i Telcos
18%
Salut i Pharma
4%
Finances i Assegurances
11%
Administració Pública

Mida:

32%
Multinacional
29%
Gran Empresa
39%
PYME
0%
SOHO
0%
Start-up

Estructura del Postgrau en Direcció de Projectes

Postgrau en Direcció de Projectes Estructura

Coneix el director del Postgrau en Direcció de Projectes

Ramon Costa

Enginyer Informàtic i Màster en Qualificació Pedagògica (UPC). Va cursar el postgrau en Formació de Formadors (UOC), el Programa de Direcció General (PDG) i el Màster Internacional en Lideratge i Coaching Organitzatiu a EADA. És soci i director de Proyectos y Cambio a MIC Productivity i cofundador de inPreneur. Ramon compta amb les certificacions Project+ (ComptIA), MPM, CIPM (AAPM) i Microsoft Technical Specialist. És membre del PMI i EADAAlumni.

És coautor de "50 lecciones de management", "iProductividad, las TIC para incrementar el rendimiento de las personas", "Colección de buenas prácticas para la mejora de la productividad en empresas TIC" i "Evolution of Innovation Management", i ha publicat articles en diferents mitjans de comunicació empresarials. Actiu usuari 2.0 i autor de diferents blogs en l’àmbit de la gestió de projectes, SSII i la gestió del canvi.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters i Borsa de treball

Tindràs accés al portal d’ofertes laborals on reclutadors, empreses i headhunters de tot el món publiquen les seves necesitats per incorporar un nou talent.

Podràs localitzar oportunitats professionals filtrant per sector, àrea funcional i país. Tammateix, donem accés a les empreses a la base de dades d’EADA Alumni perquè localitzin el talent que cerquen.

Alumni

Alumni

L’objectiu d’EADA Alumni és contribuir al desenvolupament professional dels seus socis facilitant oportunitats de networking i oferint actualització de coneixement amb les últimes novetats i tendències en management.

Posem a la teva disposició la plataforma de Alumni de EADA, procedent de diferents països, perfils professionals i industries, que col·laboren amb nosaltres com a mentors dels participants dels programes actuals.

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 20% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Presentació candidatures per a beques (2019)

Per programes amb inicis a la tardor de 2019

 • Per a candidatures presentades abans del 31/07/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)
 • Per a candidatures presentades abans del 30/10/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 6.200€

Opciones de Financiación

Una inversión, de la que esperas un gran retorno, merece una gran financiación

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofrece condiciones de financiación a nuestros participantes a un bajo interés en función del tiempo a financiar. Al no haber entidades bancarias intermediarias, el trámite se realiza de manera cómoda, rápida y sencilla.

 

people-ideas-icon.png

Financiación por entidades bancarias

EADA Business School también dispone de acuerdos preferentes con entidades financieras que te permitirán extender los plazos hasta 8 años, sujeto al estudio y aprobación de la propia entidad.

Format
Horaris
Dijous de 18h a 22h
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
7 de novembre de 2019
Experiència
Durada
4 mesos